ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ

STOES-OLYMP-20150525-122

Αθήνα, 27.08.2015

Ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Ελληνικός Χρυσός

Η σημερινή υπ’ αριθμ. 3191/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (που αφορά στη μεταλλουργική μονάδα χαλκού, χρυσού και θειικού οξέος Μαντέμ Λάκκου), συνιστά δικαίωση της Ελληνικός Χρυσός και αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας τη λειτουργία της με βάση τη νομιμότητα και την εκπλήρωση στο ακέραιο όλων των συμβατικών της υποχρεώσεων. Είναι πλέον σαφές πως αν υπάρχουν ευθύνες για παραλείψεις,  θα πρέπει να αναζητηθούν αλλού…

Απομένει πλέον στο ΥΠΑΠΕΝ και στον αρμόδιο Υπουργό να ευθυγραμμιστεί με την απόφαση της δικαιοσύνης.

Κατά τα λοιπά ισχύει πλήρως η χθεσινή επιστολή του διευθύνοντος συμβούλου της Ελληνικός Χρυσός, Μιχάλη Θεοδωρακόπουλου, προς τον Υπουργό ΠΑΠΕΝ.