ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣτΕ

SKOURIES-20150525-097

Δικαίωση της Ελληνικός Χρυσός. Το ΣτΕ απορρίπτει τους ισχυρισμούς του κ. Σκουρλέτη, όμως ο ίδιος αποφάσισε να την αγνοήσει.

Κόλαφος για τον απελθόντα υπουργό ΠΑΠΕΝ, Παν. Σκουρλέτη, είναι η απόφαση που εξέδωσε το ΣτΕ σχετικά με τη νομιμότητα υλοποίησης της επένδυσης της Ελληνικός Χρυσός . Πρόκειται για τη 10η κατά σειράν απόφαση δικαίωσης της Ελληνικός Χρυσός από το ΣτΕ σε διάφορα θέματα που σχετίζονται με τη νομιμότητα της επένδυσης και την προστασία του περιβάλλοντος, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τον τρόπο αντιμετώπισης ξένων επενδύσεων στη χώρα μας. Η Ελληνικός Χρυσός είχε προσφύγει στο ΣτΕ τον Απρίλιο κατά του ΥΠΑΠΕΝ για παράλειψη νομίμων ενεργειών και συγκεκριμένα στην εκ του νόμου υποχρέωσή του να εγκρίνει σε διάστημα 60 ημερών από την υποβολή τους, την κατάθεση των τεχνικών μελετών της μεταλλουργίας χρυσού, χαλκού και του νέου εργοστασίου εμπλουτισμού στην περιοχή Μαντέμ Λάκκο. Το ΥΠΑΠΕΝ με το επιχείρημα ότι τα εν λόγω προσαρτήματα είχαν ελλείψεις προχώρησε στην ανάκληση των τεχνικών μελετών. Μία από τις ελλείψεις που επικαλέστηκε το ΥΠΑΠΕΝ ήταν ότι η εταιρεία δεν πραγματοποίησε το πρόγραμμα δοκιμών σε ημιβιομηχανική μονάδα στην περιοχή που βρίσκεται το έργο, αλλά σε ερευνητικό κέντρο στο Fori της Φινλανδίας, στην οποία στηρίχτηκε και η πρόσφατη απόφαση του κ. Σκουρλέτη που προκάλεσε την παύση των εργασιών στα Μεταλλεία και τη διαθεσιμότητα των 2.000 εργαζομένων σε αυτά.

Το ΣτΕ στην απόφασή του τονίζει ότι οι ισχυρισμοί του ΥΠΑΠΕΝ είναι απορριπτέοι και αβάσιμοι, κρίνει ότι η μη έγκριση του προσαρτήματος που κατέθεσε n εταιρεία στηρίχτηκε κυρίως σε μη επαρκή αιτιολογία και καταλήγει ότι n προσβαλλόμενη πράξη θα πρέπει να ακυρωθεί στο σύνολό της και να αναπεμφθεί η υπόθεση στη διοίκηση προς νέα νόμιμη κρίση. Επισημαίνει δε ότι η επιστροφή φακέλου τεχνικής μελέτης προβλέπεται κατά το άρθρο 102 ΚΜΛΕ μόνο για λόγους ανεπάρκειας ή ανακρίβειας των υποβληθέντων στοιχείων. Η απόφαση του ΣτΕ αν και δεν αφορά άμεσα την πρόσφατη απόφαση του κ. Σκουρλέτη, καταρρίπτει τη νομική βάση στην οποία αυτή στηρίζεται και προεξοφλεί τη μελλοντική ακύρωση της, δεδομένου άτι είναι η αμέσως επόμενη διοικητική πράξη που θα προσβάλει στο ΣτΕ η Ελληνικός Χρυσός.

Αν και έκθετος μετά την απόφαση, ο κ. Σκουρλέτης προτίμησε να την αγνοήσει. Με χθεσινή ανακοίνωση το ΥΠΑΠΕΝ τονίζει ότι «η απόφαση ακυρώνει λόγω ανεπαρκούς αιτιολογίας την από 28.4.2015 πράξη του τότε υπουργού. Το ΥΠΑΠΕΝ δεν επιθυμεί και δεν δύναται να προβεί σε σχόλια ή κρίσεις επί του περιεχομένου δικαστικών αποφάσεων. Διαβεβαιώνει, ωστόσο, προς κάθε κατεύθυνση ότι θα εξαντλήσει τα όρια των θεσμικών του αρμοδιοτήτων και κάθε μέσο που του παρέχει ο νόμος, για την απόλυτη και χωρίς συμβιβασμούς προστασία του περιβάλλοντος και για την πλήρη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος», καταλήγει n ανακοίνωση.

Την ευθυγράμμιση του ΥΠΑΠΕΝ και του αρμόδιου υπουργού με την απόφαση της δικαιοσύνης, ζητεί μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε με αφορμή την απόφαση του ΣτΕ, η Ελληνικός Χρυσός. «Η σημερινή υπ’ αριθμ. 3191 2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (που αφορά στη μεταλλουργική μονάδα χαλκού, χρυσού και θειικού οξέος Μαντέμ Λάκκου), συνιστά δικαίωση της Ελληνικός Χρυσός και αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας τη λειτουργία της με βάση τη νομιμότητα και την εκπλήρωση στο ακέραιο όλων των συμβατικών της υποχρεώσεων. Είναι πλέον σαφές πως αν υπάρχουν ευθύνες για παραλείψεις, θα πρέπει να αναζητηθούν αλλού… Απομένει πλέον στο ΥΠΑΠΕΝ και στον αρμόδιο υπουργό να ευθυγραμμιστεί με την απόφαση της δικαιοσύνης αναφέρει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία.»

Θετικά είδαν την απόφαση του ΣτΕ οι εργαζόμενοι. Δηλώνουν ωστόσο ότι το πρόβλημα παραμένει και θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να επιστρέψουν στην εργασία τους. Με ανακοίνωσή τους καλούν τον υπουργό να πάρει άμεσα πίσω την απόφασή του για ανάκληση των εγκρίσεων των τεχνικών μελετών και από την εταιρεία να προβεί άμεσα κατόπιν της ανάκλησης της απόφασης του υπουργού στην άρση της διαθεσιμότητας και να διασφαλίσει την άμεση επαναπρόσληψη των απολυμένων συναδέλφων τους που εργάζονται σε συνεργαζόμενους εργολάβους. Την ανησυχία του για τις εξελίξεις στα Μεταλλεία Κασσάνδρας της Ελληνικός Χρυσός εκφράζει ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) και προτείνει τριμερή συνάντηση (ΥΠΑΠΕΝ, ΣΜΕ και Ελληνικός Χρυσός) για την εξεύρεση λύσης.

ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 28/08/2015