ΣΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΕΗ ΚΑΙ ΛΑΡΚΟ

ImageHandler

Στη διαιτησία προσφεύγουν ΔΕΗ και ΛΑΡΚΟ για τον καθορισμό της τιμής της κιλοβατώρας, από το ύψος της οποίας εξαρτάται η βιωσιμότητα της μεταλλουργίας νικελίου. Η ΛΑΡΚΟ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας μετά την Αλουμίνιο, με περίπου 1.200 γιγαβατώρες ετησίως, ενώ η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας συμμετέχει με πολύ υψηλό ποσοστό στο κόστος παραγωγής του μετάλλου.

Έτσι η ΛΑΡΚΟ, όπως εξάλλου και οι άλλες εναπομείνασες ηλεκτροβόρες βιομηχανίες, όπως η Αλουμίνιο για την οποία υπήρξε τελεσίδικη απόφαση της Κομισιόν, βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τη ΔΕΗ για το ύψος των χρεώσεών της. θεωρούν εν ολίγοις ότι η τιμολόγηση της ΔΕΗ δεν λαμβάνει υπ’ όψιν ούτε το καταναλωτικό προφίλ των βιομηχανιών (συνεχής λειτουργία όλο το 24ωρο 365 μέρες τον χρόνο) και πολύ περισσότερο το γεγονός ότι αποτελούν «φορτία βάσης», άρα θα πρέπει να τιμολογούνται με βάση το κόστος της ΔΕΗ για τις μονάδες που καλύπτουν τα φορτία αυτά, δηλαδή τις λιγνιτικές.

Διάσταση απόψεων για τον ορισμό των διαιτητών Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της διαιτησίας της ΛΑΡΚΟ με τη ΔΕΗ, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, παρότι έχει συμφωνηθεί από πς δύο πλευρές να προχωρήσουν, υπάρχει διάσταση ως προς τον ορισμό των διαιτητών που θα εκπροσωπήσουν τις δύο εταιρείες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο νομικός που επέλεξε και πρότεινε εγγράφως η ΔΕΗ, αρνήθηκε τελικά να αναλάβει την υποστήριξη των θέσεών της. Επιπλέον η ΔΕΗ εξέφρασε γραπτώς τις αντιρρήσεις της και ως προς το πρόσωπο που επέλεξε η ΛΑΡΚΟ. Ωστόσο, η μεταλλουργική εμμένει στον ορισμό του, θεωρώντας ότι ως επιστήμονας και επαγγελματίας καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις που θέτει ο νόμος για τον ρόλο αυτό.

Μάλιστα, η ΛΑΡΚΟ εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της για τη στάση της ΔΕΗ ως προς τον ορισμό του διαιτητή, αφήνοντας ευθείες αιχμές ότι με τον τρόπο αυτό η διοίκηση της ΔΕΗ επιδιώκει να δυναμιτίσει τη διαδικασία της διαιτησίας, την οποία στην πραγματικότητα δεν επιθυμεί, ενώ τη δέχτηκε απλώς νια να τηρήσει τα προσχήματα.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι, μετά την έκδοση της απόφασης της διαιτησίας με την Αλουμίνιο, η οποία δικαίωσε τις θέσεις της μεταλλουργίας ορίζοντας τιμή μεγαβατώρας (1.000 κιλοβατώρες) 36,6 ευρώ και 40,7 ευρώ μαζί με τις υποχρεωτικές χρεώσεις, η ΔΕΗ επεδίωξε με κάθε τρόπο να αμφισβητήσει την εγκυρότητα της απόφασης.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 28/07/2015