ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ εφ. ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

 

mineme

Σε απάντηση του σημερινού «αποκλειστικού» δημοσιεύματος της «Εφημερίδας των Συντακτών» σχετικά με την εκπόνηση «έκθεσης-σοκ» από τους «Επιθεωρητές Περιβάλλοντος» και την εικαζόμενη παραβίαση περιβαλλοντικών όρων, γνωρίζουμε τα εξής:

Η έκθεση, που αφορά στις εγκαταστάσεις του Στρατωνίου και της Ολυμπιάδας και όχι αυτές των Σκουριών, περιλαμβάνει διαπιστώσεις, απόψεις, ελέγχους, αναλύσεις, κλπ. κατ’ επίκληση αυτοψιών που διενεργήθηκαν κατά το διάστημα Οκτώβριος 2012 μέχρι τον Αύγουστο του 2014.

Θέλουμε να επισημάνουμε ότι η εν λόγω έκθεση δεν αναφέρεται στις παρούσες δραστηριότητες παραγωγής ή ανάπτυξης της παραγωγικής λειτουργίας των μεταλλείων, αλλά αφορά στην αποκατάσταση των περιβαλλοντικών  αλλοιώσεων που είχαν συντελεστεί στο παρελθόν κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης προγενέστερης λειτουργίας των Μεταλλείων Κασσάνδρας.

Εντύπωση, προκαλεί επίσης το γεγονός, ότι δεν αποτυπώνονται πουθενά οι ουσιώδεις βελτιώσεις που επέφερε η δραστηριότητα της εταιρείας μας στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μας Ελληνικός Χρυσός έχει καταθέσει γραπτώς τις απαντήσεις της στις 16. Φεβρουαρίου 2015 σε όλες τις αιτιάσεις που τέθηκαν από πλευράς των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.

Ωστόσο, θέλουμε να τονίσουμε ότι η εταιρεία μας, σε πείσμα κάποιων βεβιασμένων συμπερασμάτων της εφημερίδας, τήρησε, τηρεί και θα τηρεί πάντοτε με θρησκευτική ευλάβεια την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους ισχύοντες ειδικότερους περιβαλλοντικούς όρους, σύμφωνα και με τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Επισημαίνεται δε ότι, η «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» που υπέβαλε η εταιρία μας αποτελεί επιστημονικά και τεχνικά άρτια, πλήρη και τεκμηριωμένη εργασία, που υπακούει στις αρχές της επιστήμης, της τεχνικής και της επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας.

Κλείνοντας θέλουμε να τονίσουμε, ότι η έκθεση ελέγχου εδράζεται σε εσφαλμένο νομικό καθεστώς, εσφαλμένες και πλημμελείς τεχνικές παραδοχές, είναι αναιτιολόγητη και, πάντως, έχει εκδοθεί κατά πλάνη περί τα πράγματα.

 

Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.