Monthly Archives: December 2014

TO ISO 14001 KAI Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

267b1948fa84309bc99f9c0289cabe44_XL

Πολύ συζήτηση γίνεται και πολλές αναρτήσεις έχουν δει το φως της μπλογκόσφαιρας σχετικά με την ανώτατη πιστοποίηση για την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για όλες τις δραστηριότητες σε όλες τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις της που απέσπασε η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός ΑΕ. Πολλοί όμως δεν γνωρίζουν τι ακριβώς είναι το ISO 14001: 2004, με αποτέλεσμα η παραπληροφόρηση να παίρνει και να δίνει… Όταν μια εταιρεία ελέγχεται για να της απονεμηθεί το συγκεκριμένο ISO, περνά από έλεγχο τεκμηρίωσης εφαρμογής του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει από εγκεκριμένους επιθεωρητές διεθνών διαπιστευμένων φορέων πιστοποίησης. Οι «εξετάσεις» δεν είναι απλές. Οι επιθεωρητές, διενεργώντας τον έλεγχο τεκμηρίωσης του συστήματος σε τρία χρονικά διαφορετικά πολυήμερα στάδια ελέγχου, πέρασαν από κόσκινο τη συμμόρφωση ως προς τις νομοθετικές και άλλες κανονιστικές απαιτήσεις και την εφαρμογή των απαιτήσεων του σχετικού προτύπου, εκτελώντας αυτοψίες σε όλο το πεδίο των δραστηριοτήτων και σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Προκειμένου να γίνει αυτό, μελετήθηκε το σύνολο της δραστηριότητας της εταιρείας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική: από τη γεωλογική έρευνα για τον εντοπισμό νέων κοιτασμάτων και τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την κατασκευή των νέων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων και την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων, μέχρι τον εμπλουτισμό των μεταλλευμάτων, τη διακίνηση των υλικών (μετάλλευμα, προϊόντα, στερεά κατάλοιπα) αλλά φυσικά και τα έργα αποκατάστασης.

Μετά από τη θετική αξιολόγηση και ανάλυση όλων των στοιχείων και δεδομένων, οι επιθεωρητές προχώρησαν στην κατάθεση πρότασης προς πιστοποίηση της Ελληνικός Χρυσός. Η πρόταση έγινε αποδεκτή από τον διεθνή φορέα, ο οποίος και προέβη στην πιστοποίηση της: η Ελληνικός Χρυσός πληροί τις υψηλές προδιαγραφές που θέτει το πρότυπο ISO 14001:2004 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση.

Τι είναι το ISO και πώς λειτουργεί;

Το πιο διαδεδομένο και παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που καθορίζει τις προδιαγραφές για την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου είναι το πρότυπο ISO 14001:2004 που αναπτύχθηκε από τον οργανισμό ISO (International Organisation for Standardisation).

Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης βάσει του ISO 14001 : 2004 παρέχουν τη δυνατότητα εντοπισμού, αξιολόγησης και διαχείρισης των περιβαλλοντικών θεμάτων ενός οργανισμού με σκοπό:

  • την προστασία του περιβάλλοντος
  • τη συνεχή βελτίωση
  • τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές και άλλες κανονιστικές απαιτήσεις
  • την εξοικονόμηση φυσικών πόρων
  • τη βελτίωση της εικόνας και της επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η Ελληνικός Χρυσός επέλεξε να γίνει ο έλεγχος για την πιστοποίηση του προγράμματος της από την αυστηρότερη εταιρεία πιστοποίησης ISO, τη Lloyds Register Quality Assurance Limited (LRQA), διαπιστευμένη από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης του Ηνωμένου Βασιλείου (UKAS) και αναγνωρισμένη σε όλη την Ευρώπη. Προκειμένου να γίνει η πιστοποίηση, την περιοχή επισκέφτηκε πολυμελές κλιμάκιο εγκεκριμένων επιθεωρητών που μελέτησαν εξονυχιστικά τη συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις του προτύπου, διενεργώντας τρία πολυήμερα στάδια ελέγχου τεκμηρίωσης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με έλεγχο των δεδομένων και των στοιχείων, αλλά και με τη διενέργεια αυτοψιών και συνεντεύξεων από τυχαία επιλεγμένους εργαζομένους.

Ο έλεγχος τεκμηρίωσης από τον φορέα πιστοποίησης έγινε σε δύο επίπεδα: στο διαχειριστικό και στο λειτουργικό.

Για τον έλεγχο τεκμηρίωσης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε διαχειριστικό επίπεδο, οι επιθεωρητές μελέτησαν τα σχετικά έγγραφα, ήλεγξαν την Περιβαλλοντική Πολιτική της Ανώτατης Διοίκησης της εταιρείας, την οργάνωση και δομή του συστήματος, καθώς και τη συμμόρφωση και εφαρμογή των νομοθετικών και άλλων κανονιστικών απαιτήσεων, και διαπίστωσαν ότι υπάρχει εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων, ενώ και η επικοινωνία γίνεται σωστά σε όλα τα επίπεδα, από τον Γενικό Διευθυντή μέχρι και τον τελευταίο φύλακα. Στο λειτουργικό επίπεδο, οι επιθεωρητές διενήργησαν τον έλεγχο εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με επιτόπια αυτοψία σε όλους τους τομείς και σε όλες τις διεργασίες των εγκαταστάσεων της Ελληνικός Χρυσός. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι το πρόγραμμα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων: αφού έκαναν αυτοψίες στο πεδίο, διαπίστωσαν ότι το πρόγραμμα εφαρμόζεται σύμφωνα με το σχεδιασμό και περιλαμβάνει την παρακολούθηση όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων (ποιότητα νερού, εδάφους και αέρα, εδαφικές δονήσεις, όχληση από το θόρυβο κ.ά.).

[ΠΗΓΗ: ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ, ΤΕΥΧΟΣ 13]

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

1

Εξασφαλίστηκε από τη Δημοτική Αρχή η χρηματοδότηση του Δήμου με το ποσό των 30.000€ για υλοποίηση προγραμμάτων αντιμετώπισης της φτώχειας. Το έκτακτο αυτό οικονομικό βοήθημα αφορά τους δημότες που αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές βιοτικές τους ανάγκες και θα κυμαίνεται από 100 € έως 600 € ανά περίπτωση. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν μέχρι τις 31.12.2014 στα ΚΕΠ του Δήμου Αριστοτέλη, στα οποία θα μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση προκειμένου να αποδοθεί στους δικαιούχους το βοήθημα εντός του Ιανουαρίου 2015.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αρμόδιοι κοινωνικοί λειτουργοί θα επεξεργαστούν τις σχετικές αιτήσεις με καθαρά κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

 

ΧΡΙΣΤΟΨΩΜΟ 200 ΚΙΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΝΑΙΑ

Arnaia10

Την Παραμονή των Χριστουγέννων στα σπίτια της Αρναίας οι νοικοκυραίοι, πριν πάνε στην εκκλησία, στρώνουν το τραπέζι με χριστόψωμο, μέλι και καρύδια, ώστε ο νεογέννητος Χριστός να βρει την πρώτη του τροφή. Εδώ και 15 χρόνια αυτή η συνήθεια βγήκε από τα σπίτια και πήρε τη θέση της στην πλατεία του χωριού, όπου το έθιμο του μελώματος του Χριστού και η κοπή ενός γιγάντιου χριστόψωμου δίνουν τον ρυθμό της μέρας. Φέτος το χριστόψωμο, το οποίο θα είναι 200 κιλά και θα φτιαχτεί σε ένα ταψί 2×3 μέτρα, θα χρειαστεί 200 κιλά αλεύρι, πέντε κιλά καρύδια και 20 κιλά μέλι, προϊόντα που θα προέλθουν από τοπικούς παραγωγούς. Η προετοιμασία ξεκίνησε από το πρωί σε ένα τοπικό εργαστήρι, το μόνο που διαθέτει τόσο μεγάλο φούρνο, και στις 7 το απόγευμα το χριστόψωμο θα εγκατασταθεί στην πλατεία της Αρναίας, όπου θα πάρει την ευλογία του μητροπολίτη Ιερισσού, Αγίου Ορους και Αρδαμερίου Θεοκλήτου. Το τεράστιο έδεσμα, συνοδεία της φιλαρμονικής και της χορωδίας της Αρναίας, θα κοπεί και θα μοιραστεί στη συνέχεια στον κόσμο για το καλό. Κάθε χρόνο το μέλωμα του Χριστού γίνεται πόλος έλξης όχι μόνο για τους κατοίκους, αλλά και για επισκέπτες από όλη την Ελλάδα. Την πρωτοβουλία για την εκδήλωση έχει η Πολιτιστική και Επιμορφωτική Εταιρία Αρναίας.

[ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 23/12/2014]

ΟΙ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

DimosAristoteli-2-642x300

Ανακοινώθηκε από το Δήμο το εορταστικό πρόγραμμα στα χωριά του δήμου από τους τοπικούς συλλόγους, για τις εορτές των Χριστουγέννων.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ

Τρίτη 23-12-2014

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης

Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση, όπου στο τέλος θα μοιραστούν δώρα στα παιδάκια.

ΑΡΝΑΙΑ

Τετάρτη 24-12-2014

Πολιτιστική και Επιμορφωτική Εταιρία Αρναίας

Μέλωμα Χριστού & Κοπή Παραδοσιακού Χριστόψωμου

Από τις 7 μμ, στην Κεντρική Πλατεία Αρναίας

Με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής και της Χορωδίας της Αρναίας

ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ

Σάββατο 27-12-2014

Σύλλογος Γυναικών Στρατονίκης-Σταγείρων

Γιορτή του Πατσά

Από τη 1 μμ, στην Πλατεία της Στρατονίκης

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ

Σάββατο 27-12-2014

Τσιγαριδογιορτή

Από τις 12 πμ, στην  Πλατεία του Παλαιοχωρίου

ΙΕΡΙΣΣΟΣ

Τετάρτη 24-12-2014 έως Κυριακή 04 -01-2015

Δάσος των Χριστουγέννων, Άλσος Πολιτιστικού Κέντρου στην Ιερισσό

Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους

Παιδικές δραστηριότητες, προβολή χριστουγεννιάτικων ταινιών, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, επίδειξη πολεμικών τεχνών, δεντροφύτευση πλατανιών, κυνήγι θησαυρού, καλλιτεχνικές κατασκευές, διαδραστικά και παραδοσιακά παιχνίδια

Μέλωμα Χριστού, κοπή παραδοσιακού Χριστόψωμου

Αλλαγή του Χρόνου και κοπή παραδοσιακής Βασιλόπιτας

Συγκέντρωση φαρμάκων για το Κοινωνικό Ιατρείο.

ΣΤΡΑΤΩΝΙ

Από Σάββατο 13-12-2014 έως Παρασκευή 02-01-2015

Παραμυθοχώρα, Παραλία Στρατωνίου

Μαθήματα πρώτων βοηθειών

Παιδικές εκδηλώσεις με χορευτικά, καραόκε, κλόουν, μάγους, ζογκλέρ, αθλοπαιδιές, παραδοσιακά παιχνίδια, αγώνες δρόμου και θεατρικές παραστάσεις

Συμμετοχή του Συλλόγου Γυναικών Στρατωνίου με παραδοσιακή μαγειρική, μουσικοχορευτικές ομάδες, πολύ φαγοπότι και γλέντι