Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ

stoa-mantem-lakkou-olympiadas

Σε ειδική έκδοση της ICAP σε ένθετο στα ΝΕΑ της 25ης Οκτωβρίου, απαριθμούνται οι 500 εταιρείες και οι 200 όμιλοι με την μεγαλύτερη κερδοφορία για το 2013.

Η Ελληνικός Χρυσός κατέχει μια θέση ανάμεσά τους και στο ένθετο δημοσιεύεται μια συνοπτική περιγραφή της επένδυσης. Ας θυμηθούμε και εμείς για τι μιλάμε…

ΤΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΕΝΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το Μάρτιο του 2012 και περιλαμβάνει την παράλληλη αξιοποίηση των κοιτασμάτων της Ολυμπιάδας, των Σκουριών και των Μαύρων Πετρών Στρατωνίου.

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

  • Στην Ολυμπιάδα, την άνοιξη του 2012 άρχισε και συνεχίζεται η αποκατάσταση ολόκληρης της μεταλλευτικής ζώνης από τις αποθέσεις των προηγούμενων εκμεταλλεύσεων και η επεξεργασία τους στο ανακαινισμένο εργοστάσιο εμπλουτισμού, από όπου προκύπτει ως εμπορεύσιμο προϊόν συμπύκνωμα χρυσοφόρου πυρίτη, ο οποίος εξάγεται σε μεταλλουργίες του εξωτερικού. Παράλληλα προχωρά ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη του μεταλλείου της Ολυμπιάδας, ούτως ώστε να ξεκινήσει η υπόγεια εξόρυξη εντός του 2016.
  • Στις Σκουριές, κατασκευάζονται τα έργα προσπέλασης και ανάπτυξης του υπόγειου μεταλλείου, το εργοστάσιο για την κατεργασία του μεταλλεύματος, και οι βοηθητικές επιφανειακές εγκαταστήσει. Η εξόρυξη προγραμματίζεται να ξεκινήσει το 2016.
  • Στο Στρατώνι, συνεχίζεται από τα τέλη του 2005 η εκμετάλλευση του κοιτάσμοτος των Μαύρων Πετρών και η επεξεργασία του μεταλλεύματος στο εργοστάσιο εμπλουτισμού.

Με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός περιλαμβάνει την ενιαία αξιοποίηση και των τριών κοιτασμάτων με την εφαρμογή των πλέον εξελιγμένων τεχνολογικών μεθόδων. Η παράλληλη ανάπτυξη των τριών έργων στη ΒΑ Χαλκιδική έχει δώσει στην περιοχή νέα πνοή ζωής.

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Κυρίαρχο χαρακτηριστικό αυτής της επένδυσης είναι, ότι το περιβάλλον αποτελεί δομικό στοιχείο της συνολικής δραστηριότητας. Η εταιρεία επενδύει σε πρωτοποριακές τεχνολογίες και εφαρμόζει περιβαλλοντικά απόλυτα συμβατές μεθόδους εξόρυξης και κατεργασίας μεταλλευμάτων, ενώ το μεγαλύτερο στοίχημα της περιβαλλοντικής πολιτικής είναι η «Παράλληλη Αποκατάσταση», που είναι η βασική αρχή στον σχεδιασμό όλων των έργων μας. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως, όταν ολοκληρώνεται ένα έργο, αποκαθίσταται ο χώρος άμεσα και παράλληλα με την εξέλιξη των υπολοίπων έργων. Ήδη, το πρώτο μας μεγάλο στοίχημα για αποκατάσταση και αναβάθμιση του φυσικού τοπίου από προηγηθείσες μεταλλευτικές επεμβάσεις, δηλαδή η απομάκρυνση των παλαιών αποθέσεων της 0λυμπιάδας, η απορρύπανση επιφανειακών χώρων στην Ολυμπιάδα αλλά και στο Στρατώνι, καθώς και η επαναπλήρωση παλαιών στοών του ανενεργού πλέον μεταλλείου του Μαντέμ Λάκκου, κερδίζεται καθημερινά τα τελευταία χρόνια.

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στα εργοτάξια τις Ελληνικός Χρυσός εργάζονται σήμερα περίπου 1.900 εργαζόμενοι εκ των οποίων το 90% κατάγονται από το Δήμο Αριστοτέλη. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία 5.000 θέσεων άμεσης και έμμεσης απασχόλησης στην πλήρη ανάπτυξη όλων των έργων λόγω της δυναμικής που καταγράφεται στην περιοχή. Ντόπιοι προμηθευτές, πρατηριούχοι, επαγγελματίες σίτισης και εστίασης στηρίζονται πλέον σταθερά στη μεταλλευτική δραστηριότητα. Παράλληλα ανοίγουν νέα επαγγέλματα, μέσα από τη στήριξη κλάδων που σχετίζονται με τη μεταλλευτική δραστηριότητα και ωφελούνται από την τόνωση της ρευστότητας στην τοπική οικονομία, την αγορά και το εμπόριο.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από το 2012 το ποσό που αποδίδεται στις τοπικές κοινότητες του δήμου για την κάλυψη αναγκών κοινής ωφέλειας, αυξήθηκε από το 1 εκ. στα 3 εκ. ευρώ ετησίως. Το 2016, όταν θα ξεκινήσει η παραγωγή στα μεταλλεία της Ολυμπιάδας και των Σκουριών, το ποσό αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι τα 8 εκ. ευρώ το χρόνο, εξαρτώμενο από τις τιμές των μετάλλων και το ύψος της παραγωγής. Από το 2006 έως το 2013 δόθηκαν 13 εκ. ευρώ για έργα υποδομής στο Δήμο Αριστοτέλη, ενώ το ίδιο διάστημα έχουν δοθεί πάνω από 70 εκ. ευρώ σε ντόπιους εργολάβους και προμηθευτές. Τέλος αξίζει ν’ αναφερθεί ότι το ελληνικό δημόσιο είχε όφελος 45 εκ. ευρώ τα τελευταία δύο χρόνια.