Ο ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΤΟΞΟ

shutterstock_87973231-low

Είναι γνωστό και έχει γραφεί επανειλημμένως ότι το βαλκανικό γεωλογικό τόξο, που εκτείνεται από τη Ρουμανία μέχρι και την Τουρκία, διαθέτει μεγάλα και πλούσια χρυσοφόρα κοιτάσματα, τα οποία ήδη βρίσκονται σε εκμετάλλευση σε γειτονικές με την Ελλάδα χώρες. Έτσι, η Τουρκία ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια τρία μεταλλεία χρυσού ενώ έχει αδειοδοτήσει άλλα τέσσερα. Η Βουλγαρία έχει μπει και αυτή στην παραγωγή χρυσού με ένα εργοστάσιο σε λειτουργία και ένα δεύτερο υπό αδειοδότηση. Επίσης η Ρουμανία, η Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο βρίσκονται σε διαδικασίες έρευνας και εκμετάλλευσης μεταλλείων. Στη χώρα μας εκτός από τις περιοχές στις οποίες βρίσκονται τα βεβαιωμένα και ερευνημένα κοιτάσματα (Στρατώνι, Ολυμπιάδα, Σκουριές, Σάπες Κομοτηνής και Πέραμα Αλεξανδρούπολης), έχουν ερευνηθεί από το ΙΓΜΕ περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ υπάρχουν και άλλες που χρήζουν έρευνας καθώς υπάρχουν ενδείξεις κοιτασμάτων.

Σε μια εποχή κατά την οποία αναζητούνται πόροι εθνικοί και τοπικοί, το να μένει ανεκμετάλλευτος τέτοιος ορυκτός πλούτος συνιστά τουλάχιστον αστοχία.