ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

shutterstock_1483366-low

Πολύ μελάνι έχει χυθεί γύρω από το ζήτημα του τιμήματος έναντι του οποίου μεταβιβάστηκαν τα μεταλλεία Χαλκιδικής στην Eldorado Gold και παρ’ όλες τις απαντήσεις της εταιρείας πλανάται μια δυσπιστία στον αέρα, η οποία απορρέει από το γενικότερο κλίμα συνομωσιολογίας με το οποίο πολλοί προσπαθούν να ενδύσουν την υπόθεση.

Η χθεσινή απόφαση όμως του ΣτΕ, και συγκεκριμένα στο άρθρο 30, δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης και καταρρίπτει κάθε ισχυρισμό περί χαριστικής συμφωνίας. Λέει λοιπόν το ΣτΕ ότι η δημόσια ωφέλεια που προκύπτει από το έργο δεν εξαντλείται στο ποσό των 11.000.000 που κατεβλήθη για την μεταβίβαση των μεταλλείων, (σύμφωνα πάντα με τον Μεταλλευτικό Κώδικα). Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί και αναλύονται στην ίδια απόφαση του ΣτΕ, η εταιρεία ανέλαβε άμεσα τη διαχείριση των έντονων περιβαλλοντικών προβλημάτων που ανέκυψαν από την προγενέστερη εκμετάλλευση της περιοχής από τις προηγούμενες δικαιούχους εταιρείες, προκειμένου να αποτρέπεται ρύπανση των περιβαλλοντικών μέσων (αντλήσεις υδάτων, συντήρηση υπογείων έργων, λιμνών και τελμάτων, αντιμετώπιση καθιζήσεων και φαινομένου όξινης απορροής) με δικό της κόστος για όλο το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της συμβάσεως έως και σήμερα.

Ακόμα, η Μ.Π.Ε. προβλέπει ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σχέδιο συστηματικής αντιμετώπισης και αποκατάστασης των περιβαλλοντικών προβλημάτων σε όλους τους παλαιούς χώρους απόθεσης και όλες τις περιοχές που έχουν θιγεί από τις προγενέστερες εκμεταλλεύσεις, (λιθογόμωση των παλαιών κενών ώστε να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο της όξινης απορροής, ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων των παλαιών αποθέσεων μέσω της δημιουργίας εγκατάστασης επικινδύνων αποβλήτων κατάλληλων προδιαγραφών, την εξυγίανση των εδαφών των χώρων παλαιών αποθέσεων, καθώς και μέτρα για την ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση υδάτων, επιφανειακών και υπόγειων, που έχουν υποβαθμισθεί). Ακόμα, πέραν του κόστους αποκατάστασης των περιοχών παλαιών εκμεταλλεύσεων, της υλοποίησης, παρακολούθησης και συντήρησης του προτεινόμενου σχεδιασμού, της περιβαλλοντικής διαχείρισης του έργου, της σταδιακής αποκατάστασης των μη λειτουργικών χώρων και της καταβολής των χρηματοοικονομικών εγγυήσεων και ασφαλειών, η εταιρεία θα χρηματοδοτήσει και τις κοινωνικές παρεμβάσεις που είναι υποχρεωμένη ή προτίθεται να αναλάβει προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, όπως ανασκαφικές έρευνες, ανάδειξη και αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων και λοιπά μέτρα προστασίας, αλλά και θα συνεισφέρει στην τοπική κοινωνία με διάφορα έργα και δράσεις. Επιπλέον υπάρχει και η προβλεπόμενη στο άρθρο 84 του Μεταλλευτικού Κώδικα δυνατότητα επιβολής πρόσθετων μεταλλευτικών δικαιωμάτων σε βάρος του φορέα εκμετάλλευσης.