ΣΕ ΟΡΥΧΕΙΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ, ΠΕΤΑΩ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ…

Οι χώροι  των εξοφλημένων ανενεργών Λατομείων – Μεταλλείων (ΕΑΛΜ) στην Αττική μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χώροι  για εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων (ΧΥΤ, ΧΥΤΥ, ΧΥΤΕΑ κλπ).  Ομως πόσοι και ποιοί από αυτούς είναι κατάλληλοι;

Μπορούν οι χώροι ανενεργών λατομείων στην Αττική να χρησιμοποιηθούν ως εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων στο πλαίσιο της αποκατάστασής τους; Μελέτη που έγινε για λογαριασμό του ΕΔΣΝΑ και της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο του ΠΕΣ∆Α Αττικής καταλήγει στη λίστα με τους 20 πιο κατάλληλους χώρους, από τους οποίους σε αυτή τη φάση θα επιλεγούν δύο για τη δημιουργία ΧΥΤΥ, στη Δυτική και στη Νότια Αττική και ένας για τη φιλοξενία μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στη Νότια Αττική.

Η χρησιμοποίηση παλαιών λατομείων ή μεταλλείων για τη «φιλοξενία» δομών διαχείρισης απορριμμάτων δεν είναι νέα ιδέα. Ηδη, σήμερα έξι παλιά λατομεία στην Αττική χρησιμοποιούνται για τη διαλογή και ανακύκλωση υλικών εκσκαφής και μπάζων (ΑΕΚΚ), ενώ στην Κοζάνη το παλιό λιγνιτικό πεδίο της ΔΕΗ φιλοξενεί πλέον τη μεγάλη μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων που εξυπηρετεί όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μάλιστα, η αποκατάσταση των «τραυματισμένων» ανάγλυφων των λατομείων με αυτή τη διέξοδο προβλέπεται και στον εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων.

Στην Αττική, όπου όλα τα σκουπίδια συγκεντρώνονται εδώ και δεκαετίες στον ΧΥΤΑ Φυλής, η χωροθέτηση νέων χώρων όχι μόνο για την ταφή απορριμμάτων αλλά και για οποιαδήποτε μονάδα διαχείρισης είναι μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Γι’ αυτό και ο περιφερειακός σχεδιασμός της Αττικής (που προβλέπει ασαφώς το κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής μετά το 2020) εκτιμούσε ότι θα εξεταστεί η δυνατότητα χρήσης και ανενεργών λατομείων.

Η μελέτη, η οποία παρελήφθη στις αρχές Αυγούστου από την εκτελεστική επιτροπή του ΕΔΣΝΑ (Ενιαίος Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής)  περιλαμβάνει 154 ανενεργά λατομεία της Αττικής, εκ των οποίων οι μελετητές κατέληξαν σε μία λίστα με 20 χώρους (Εξοφλημένα Ανενεργά Λατομεία-Μεταλλεία, ΕΑΛΜ), με κριτήρια όπως το μέγεθος, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η εγγύτητα από υποδομές και αστικά κέντρα. Εξ αυτών:

  • Στη Δυτική Αττική εντοπίζονται 5 λατομεία που θα μπορούσαν να υποδεχθούν χώρο υγειονομικής ταφής και δύο για φιλοξενία μονάδων επεξεργασίας βιοαποδομήσιμων.
  • Στη Βόρεια Αττική εντοπίζεται ένα λατομείο κατάλληλο για ΧΥΤΥ, εκτός από το Γραμματικό (όπου ήδη έχει κατασκευαστεί ΧΥΤΥ, αλλά δεν λειτουργεί ακόμα).
  • Στη Νότια Αττική εντοπίζονται δύο χώροι που μπορούν ταυτόχρονα να λειτουργήσουν ως χώροι υγειονομικής ταφής και να φιλοξενήσουν μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων και βιοαποδομήσιμων.
  • Στη νησιωτική Αττική εντοπίζονται δύο χώροι στη Σαλαμίνα κατάλληλοι για τη φιλοξενία μονάδας επεξεργασίας βιοαποδομήσιμων τοπικής κλίμακας και ένας στην Αίγινα και στην Τροιζηνία.
  • Τα υπόλοιπα λατομεία της λίστας προτείνεται να φιλοξενήσουν άλλες δομές διαχείρισης (π.χ. πράσινα σημεία, σταθμοί μεταφόρτωσης).

Ας δούμε ενδεικτικά μερικούς από τους  χώρους:

  1. Λατομείο «Μουσαμά». Βρίσκεται στο ύψωμα «Ζαχαρίτσα» στο όρος Αιγάλεω, στα διοικητικά όρια του Δήμου Φυλής, σε απόσταση 1.800 μέτρων από τον ΧΥΤΑ. Εχει έκταση 400 στρεμμάτων και έχει πάψει να χρησιμοποιείται από το 1979. Η έκτασή του είναι δημόσια δασική, ενώ το 2003 χαρακτηρίστηκε χώρος απόθεσης αποβλήτων. Το 2007 έγινε μερική αποκατάστασή του με προϊόντα εκσκαφής από την κατασκευή δημοσίων έργων. Προτείνεται να υποδεχθεί ΧΥΤΥ ή/και χώρο διαλογής και διάθεσης μπάζων (έπειτα από επεξεργασία).
  2. Λατομείο «Σταμέλου» – Ντόσκουρι. Βρίσκεται στο όρος Πατέρα, σε απόσταση 200 μέτρων από τον ΒΙΟΠΑ Μεγάρων. Το λατομείο και η περιβάλλουσα έκταση (300 στρέμματα) είναι ιδιωτική (Αφοί Ι. Σταμέλου Ο.Ε.) και έπαψε να χρησιμοποιείται ως λατομείο το 2006. Σε 48,5 στρ. δόθηκε το 2013 άδεια για μονάδα διαλογής και ανακύκλωσης μπάζων. Θεωρείται κατάλληλο για ΧΥΤΥ, για μονάδα διαλογής και απόθεσης μπάζων, μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων ή σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων.
  3. Λατομείο ΤΙΤΑΝ Μάνδρας. Βρίσκεται στη θέση «Βορός», ανατολικά του ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ Μάνδρας. Καλύπτει έκταση 173,6 στρεμμάτων και ανήκει στην ΤΙΤΑΝ. Θεωρείται κατάλληλος για ΧΥΤΥ και μονάδα διαλογής και απόθεσης μπάζων.
  4. Λατομείο «Κυριακού». Βρίσκεται στη θέση Λαμπρικά-Μυντρέζα στη νοτιοανατολική πλευρά του Υμηττού, έχει έκταση 484,1 στρεμμάτων και σταμάτησε να χρησιμοποιείται ως λατομείο το 2001. Το 2003 εγκρίθηκε ως κατάλληλος χώρος για την υποδοχή εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων. Το 2012 δόθηκε άδεια για τη φιλοξενία σε τμήμα του μονάδα επεξεργασίας και αποθήκευσης μπάζων. Το μεγαλύτερο μέρος του (455 στρ.) είναι δημόσιο δασικό. Θεωρείται κατάλληλο για τη δημιουργία ΧΥΤΥ, μονάδας διαλογής και ανακύκλωσης μπάζων (ήδη υφίσταται), μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων και μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων.
  5. Λατομείο «Τριάς».Βρίσκεται δίπλα στα λατομεία «Κυριακού» και σταμάτησε να χρησιμοποιείται το 2001. Το 2003 εγκρίθηκε ως κατάλληλος χώρος για την υποδοχή εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων. Το 2017 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ανακάλεσε τις αποφάσεις με τις οποίες χορηγήθηκε παράταση εκμετάλλευσης με σκοπό την ολοκλήρωση της αποκατάστασής του. Βρίσκεται εντός της Α΄ ζώνης προστασίας του Υμηττού και καταλαμβάνει έκταση 230,6 στρεμμάτων. Θεωρείται κατάλληλο για ΧΥΤΥ, μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, βιοαποβλήτων και μπάζων.

Πόσα όμως από τα λατομεία αυτά είναι πράγματι κατάλληλα  και πόσα χρειάζονται για το σκοπό αυτό;

Σύμφωνα με τον περιφερειακό σχεδιασμό για τα απορρίμματα (ΠΕΣΔΑ) στην Αττική προβλέπονται τρεις ΧΥΤΥ: ο ένας,στη βορειοανατολική Αττική είναι ήδη κατασκευασμένος (Γραμματικό) και θα λειτουργήσει όταν κατασκευαστεί εκεί μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων. Ενας ΧΥΤΥ και μια μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων προβλέπονται στη νότια Αττική και ένας ΧΥΤΥ στη Δυτική Αττική, εκ των οποίων δεν έχει χωροθετηθεί κανένας. Ο ΠΕΣΔΑ προβλέπει επίσης μια μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στον Πειραιά (στο Σχιστό), δύο στο Λεκανοπέδιο και μια στη Δυτική Αττική.

Η αναγκαιότητα επίλυσης του ζητήματος διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική είναι δεδομένη. Εντούτοις, κατά την άποψή μας τα ανενεργά  λατομεία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και για άλλες εναλλακτικές χρήσεις που αφορούν τον πολιτισμό και τον τουρισμό, δηλ. τα λατομεία πέραν του ότι σπανίως είναι πλήρως εξοφλημένα, δεν θα πρέπει να θεωρούνται a priori ως εν δυνάμει χώροι που χωρίς να εξεταστούν άλλες εναλλακτικές λύσεις, προκρίνεται γι’ αυτά κατά κανόνα η λύση των “σκουπιδιών”.  Γιατί άραγε τα λατομεία της Ανατολικής Αττικής να μην μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτικούς χώρους για αναψυχή ή χώρους εκδηλώσεων; Θυμίζω για παράδειγμα το πρώην λατομείο ασβεστολίθου στο Dalhala της βόρειας Σουηδίας που έχει μετατραπεί σε μια σκηνή μουσικών και λοιπών εκδηλώσεων παγκόσμιας εμβέλειας. Επίσης θυμίζω τα «νταμαροθέατρα» δηλ. τα παλιά λατομεία  που «θεατροποιήθηκαν» (Κατράκειο θέατρο, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, θέατρο Πέτρας) με εξαιρετική επιτυχία.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.oryktosploutos.net/, του Πέτρου Τζεφέρη, 5/10/2017]

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ… ΤΡΩΓΕΤΑΙ

Μια πρώτης τάξεως ευκαιρία προβολής της χώρας μας και των διατροφικών της συνηθειών αποτελεί το επερχόμενο διεθνές διατροφικό συνέδριο που θα λάβει χώρα στην πανέμορφη Χαλκιδική, στο ξενοδοχείο Sani Resort, από τις 16 έως τις 20 Οκτωβρίου. Είναι πλέον επιστημονικά διαπιστωμένο από κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια ότι η μεσογειακή διατροφή, αυτή που κληρονομήσαμε από τις παλαιότερες γενιές Ελλήνων, είναι η περισσότερο ευεργετική για τον άνθρωπο. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, σε συνεργασία με τη βραβευμένη τηλεοπτική σειρά The Cooking Odyssey και με συντονιστή τον Έλληνα αναπληρωτή καθηγητή Δημόσιας Υγείας Στέφανο Κάλη, θα επιδιώξουν να μεταλαμπαδεύσουν στους συμμετέχοντες ένα πρότυπο ισορροπημένης διατροφής για υγεία και μακροζωία.

Στο συνέδριο συμμετέχουν πολλοί ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ το πρόγραμμα δράσεων περιλαμβάνει επισκέψεις σε οινοποιεία, ελαιοτριβεία και παραδοσιακά τυροκομεία, όπου οι σύνεδροι θα γευθούν ελληνικά προϊόντα και θα συζητήσουν με τους παραγωγούς τις εξελίξεις στον τομέα της μεσογειακής διατροφής και τις πιθανότητες να επεκταθεί αυτή σε επαγγελματικούς χώρους, πανεπιστήμια και ξενοδοχεία, αποτελώντας συνάμα ένα σημαντικό εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης.

 

[ΠΗΓΗ: REAL NEWS_REAL TASTE, 08/10/2017]

ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΘΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΥΚΤΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΡΟΥΣ

Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία, ο θεός Ήφαιστος ήταν θεός της φωτιάς και οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι αυτός είχε επινοήσει την κατεργασία των μετάλλων. Ο Ήφαιστος ήταν ο πρώτος μεταλλουργός και μεταλλοτεχνίτης. Γι’ αυτό αναφερόταν και ως “χαλκεύς”. Το όνομά του ήταν και “θείος σιδηρουργός”. Διάφορες χαρακτηριστικές μεταλλοκατασκευές του Ήφαιστου ήταν: η χρυσή πανοπλία και η χάλκινη ασπίδα του Ηρακλή. Η πανοπλία του Αχιλλέα. Το σιδερένιο ξίφος του Πηλέα.

Στην Αθηνά απέδιδαν μεταλλουργικές ικανότητες: την αποκαλούσαν “εργάνη” θεωρώντας την προστάτιδα της εργασίας και των τεχνών. Της απέδιδαν την επινόηση της χρυσοχοΐας και της χαλυβουργίας και προστάτευε τους σιδηρουργούς και τους χαλκοχύτες.

Ο Απόλλων αποκαλούνταν “χρυσοκόμης” (δηλαδή χρυσομάλλης) και “αργυρότοξος”.

Η Άρτεμις αναφερόταν ως “χρυσηλάκατος” (έχει χρυσή ρόκα = ηλακάτη) και “χρυσήνιος” (έχει χρυσά λουριά στα πέδιλα).

Ο Ερμής ήταν “χρυσόρραπις” (είχε χρυσό ραβδί).

Η Ήρα αποκαλούταν “χρυσόθρονος” επειδή καθόταν σε χρυσό θρόνο.

Ο Άρης θεωρούταν “χαλκέος”, δηάδή τυλιγμένος με χαλκό.

Κατά τον Ησίοδο υπήρχαν πέντε ανθρώπινες περίοδοι: πρώτη ήταν η περίοδος του χρυσού, δεύτερη η περίοδος του αργύρου, τρίτη η περίοδος του χαλκού, τέταρτη η περίοδος των ηρώων, και πέμπτη η περίοδος του σιδήρου.

Κατά τη διάρκεια του καταστροφικού Πελοποννησιακού πολέμου τα ορυχεία του Λαυρίου είχαν σταματήσει τη δραστηριότητά τους. Με την αποκατάσταση της Δημοκρατίας από το Θρασύβουλο (403 π.Χ.) ξαναρχίζει η εκμετάλλευσή τους σύμφωνα με τις υποδείξεις του Ξενοφώντα. Οι “Πόροι ή περί προσόδων” είναι έργο του Ξενοφώντα που γράφτηκε μεταξύ 355-354 π.Χ. σε μια χρονική περίοδο που η Αρχαία Αθήνα έχασε το ρόλο της ως ηγεμονική δύναμη και ενώ η δραστηριότητα των ορυχείων του Λαυρίου είχε σχεδόν σταματήσει. “…Ο Ξενοφώντας συνιστά στους Αθηναίους να στηρίξουν την οικονομική ανόρθωση αξιοποιώντας τους πόρους που παρέχει η ίδια τους η χώρα. Το πλούσιο υπέδαφος νέα μεταλλεία αργύρου στο Λαύριο και ώθηση στην εξόρυξη μαρμάρου. Επίσης υποδεικνύει αξιοποίηση του λιμανιού του Πειραιά με την κατασκευή ναυστάθμου, καταλυμάτων και αγορών που όλα αυτά θα συνοδευτούν και με κίνητρα υπέρ των μετοίκων (αλλοδαποί που είχαν επίσημα άδεια παραμονής στην Αττική, αλλά δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα) έτσι ώστε ν΄ αυξηθεί ο αριθμός τους. Εισηγείται ισοτέλεια δηλαδή καθεστώς φορολογικής ισότητας (ΣΣ. δεν σας θυμίζει το flat tax;)…”

“…Ο Ξενοφών, οπαδός της φιλειρηνικής πολιτικής, προτείνει καταρχάς αύξηση της γεωργικής και αλιευτικής παραγωγής και εντατικότερη εκμετάλλευση του ορυκτού (κυρίως των λατομείων μαρμάρου) και μεταλλευτικού πλούτου της αττικής γης.(…) Ωστόσο το κλειδί στο δημοσιονομικό πρόγραμμα του Ξενοφώντος είναι η εντατικότερη εκμετάλλευση του αργύρου των μεταλλείων του Λαυρίου. Μας έχουν σωθεί δεκάδες επίσημων κειμένων του 4ου αι. π.Χ. από την αθηναϊκή Αγορά που αναφέρονται στις διαδικασίες εκμίσθωσης των μεταλλείων αυτών. Η εκμετάλλευσή τους παραχωρείτο από το κράτος σε ιδιώτες ύστερα από δημόσιους πλειστηριασμούς. Ήταν τριετούς διάρκειας για τα ήδη γνωστά μεταλλεία και επταετούς για όσα η λειτουργία τους επιχειρείτο για πρώτη φορά. …”

Στα έσοδα (φόρους) από τα ορυχεία του Λαυρίου στηρίχθηκε το Αθηναϊκό ναυτικό, η νίκη κατά των Περσών και η δημιουργία της Ακρόπολης…

Σύμφωνα με το Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, “…για το δημόσιο ταμείο υπολογίσθηκε ότι το πρώτο πενηντάχρονο της εντατικής εκμετάλλευσης του Λαυρίου η Αθήνα εισέπραττε από ενοίκιά (ΣΣ. δηλαδή φόρους) 300.000 έως 600.000 δρχ. της εποχής. Τα μεταλλεία του Λαυρίου ήταν κρατικά αλλά το κράτος τα μίσθωνε σε ιδιώτες.”

Ο μύθος του Χρυσόμαλλου Δέρατος και η Αργοναυτική εκστρατεία, η οποία αναμφίβολα ήταν μια ποντοπορία, σχετίζεται με την κατάκτηση μεταλλοφόρων χωρών και ξένων αγορών. Δηλαδή ό,τι κάνουν σήμερα όλες οι ισχυρές χώρες: αναζητούν ορυκτούς πόρους σε κάθε μήκος και πλάτος της Γης. Για να το πούμε πιο απλά, όσο και αν αυτό προκαλεί: η Αργοναυτική Εκστρατεία ήταν ένας, ίσως, από τους πρώτους πολέμους για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές (resource wars).

Τί συμπεραίνουμε ίσως από όλα τα παραπάνω;

Η Ελλάδα είναι συνυφασμένη με δύο βασικές οικονομικές δραστηριότητες εδώ και χιλιάδες χρόνια: τους ορυκτούς πόρους (και τη θάλασσα = εφοπλισμός).

Η Ελλάδα είναι η θάλασσά της και οι ορυκτοί της πόροι.

Η αποκοπή από τον ομφάλιο λώρο των επί χιλιάδων ετών βασικών οικονομικών δραστηριοτήτων της χώρας θα σημάνει τον μαρασμό της.

Πατριωτισμός σημαίνει να εκμεταλλευθούμε τους ορυκτούς μας πόρους.

ΥΓ. Ο κλάδος των ορυχείων ήταν ο κλάδος στον οποίο σημειώθηκαν οι μικρότερες μειώσεις μισθών, από την αρχή της κρίσης (2010-2016): η μείωση μισθών στον κλάδο των ορυχείων ήταν της τάξης του 10.1%. Ο κλάδος του τουρισμού υπέστη τις μεγαλύτερες μειώσεις μισθών (25%). Αυτό και μόνο το γεγονός αντικατοπτρίζει το στρεβλό αντι-παραγωγικό μοντέλο που έχουμε υιοθετήσει ως χώρα τα τελευταία 40+ χρόνια: επιμένουμε τα παιδιά μας να γίνονται γκαρσόνια με χαμηλές απολαβές.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr, του Δρ. Σωτήρη Καμενόπουλου, Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, 9/10/2017]

ΑΝΑΓΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων με φορολογικά κίνητρα και με μείωση του μη μισθολογικού κόστους επισήμανε ο πρόεδρος της ΝΑ, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην παρέμβαση που έκανε στο προσυνέδριο της ΝΔ για τους εργαζόμενους και τους ανέργους.

Μετά την τοποθέτηση τριών εκπροσώπων επιτυχημένων επιχειρήσεων που ήταν οι ομιλητές του πρώτου πάνελ (Βερέμης Μάρκος, συνιδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας Upstream, Μανιάτης Σπύρος, συνιδρυτής και προϊστάμενος Τεχνολογίας της εταιρείας Workable, και Βλάχος Μανώλης, υπεύθυνος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της εταιρείας Filora Organics) και ανέπτυξαν πώς πέτυχαν να διατηρήσουν ακόμη και να μεγαλώσουν την εταιρεία σε σηνθήκες κρίσης, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: «Κόντρα στην απαισιοδοξία και στη μαυρίλα που επικρατεί, οι άνθρωποι αυτοί δεν συμβιβάστηκαν με τη μετριότητα και στόχευσαν στην παγκόσμια αγορά». Σημείωσε ότι «ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο, να δημιουργηθούν επιχειρήσεις εξωστρεφείς, με νέους εργαζόμενους που αξιοποιούν το υψηλό δυναμικό των πανεπιστημίων, πληρώνουν καλά και προσφέρουν καλό περιβάλλον και ομαδικότητα».

«Πρέπει να αποτελεί κεντρική επιλογή από την πλευρά της κυβέρνησης η στήριξη τέτοιων επιχειρήσεων» είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Μιλάμε για μεγάλες επενδύσεις όπως το Ελληνικό, οι Σκουριές κ.λπ. Είναι σημαντικές επενδύσεις, αλλά πρέπει να καλλιεργήσουμε μία νέα γενιά που να αντιλαμβάνονται την επιχειρηματικότητα με τους όρους που αναφέραμε. Η υγιής νέα επιχειρηματικότητα θα στηριχθεί με φορολογικά κίνητρα, με κατάρτιση και διευκόλυνση της πρόσβασης σε καλύτερο στελεχιακό δυναμικό».

Ο πρόεδρος της ΝΔ επισήμανε ακόμη την ανάγκη μείωσης του μη μισθολογικού κόστους, ενώ ρώτησε τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων που μετείχαν στο πάνελ, αν έχουν πρόβλημα απώλειας εργαζομένων τα χρόνια της κρίσης, γιατί κάποιοι επιλέγουν να φύγουν στο εξωτερικό, γιατί βρίσκουν καλύτερες συνθήκες Η απάντηση που πήρε είναι ότι πράγματι τα τελευταία τρία χρόνια οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να χάνουν τοανταγωνιστικό πλεονέκτημα που είχαν παλαιότερα, το άφθονο και υψηλής κατάρτισης εργατικό δυναμικό.

 

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 09/10/2017]

ΚΑΝΤΟ ΟΠΩΣ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ!

Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, οικονομολόγος, πρόεδρος του Levy Economics Institute και καθηγητής Οικονομικών στο Bard College στη Νέα Υόρκη, είναι ο άνθρωπος-«κλειδί» για την επόμενη ημέρα της οικονομίας. Από αυτόν περνούν όλες οι μεγάλες επενδύσεις, σε αυτόν απευθύνονται Έλληνες και ξένοι επιχειρηματίες που ψάχνουν στην Ελλάδα τη δική τους ευκαιρία.

Το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσο θα πετύχει να φέρει ή να κρατήσει τους επενδυτές που τόσο έχει ανάγκη η χώρα, και αν θα καταφέρει να ξεπεράσει εμπόδια και αγκυλώσεις που υπάρχουν στο DNA του ελληνικού κράτους, δυστυχώς, και του ΣΥΡΙΖΑ. Από τη θέση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ο κ. Παπαδημητρίου, με τον αέρα που φέρνει από τη ζωή, την καριέρα, τις γνωριμίες και τις δραστηριότητές του στις ΗΠΑ, κινείται με άνεση στα επιχειρηματικά σαλόνια. Βλέπει καθημερινά εκπροσώπους funds που έχουν την Ελλάδα στο επενδυτικό τους «μικροσκόπιο» και μιλά τη γλώσσα της διπλωματίας.

Ηχηρό μήνυμα

Φίλος του αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα Τζέφρεϊ Πάγιατ (Geoffrey R. Pyatt), του Ολλανδού Κάσπαρ Βελτ Καμπ (Caspar Veldkamp), πολλών επιχειρηματιών και εφοπλιστών, δεν διστάζει να απευθυνθεί ευθέως στους Έλληνες επιχειρηματίες και να τους στείλει ένας σαφές και ηχηρό μήνυμα: «Δεν βλέπετε τον Πρεμ Γουάτσα, τον Τζον Κάλαμος και τόσους άλλους; Εσείς γιατί δεν επενδύετε στην πατρίδα μας; Τι περιμένετε;»

Και αυτό το μήνυμα γίνεται πιο ισχυρό όταν ξένες μεγάλες εταιρείες σχεδιάζουν μεθοδικά τις επόμενες κινήσεις τους καθώς προβλέπουν ότι η περίοδος των μνημονίων φτάνει στο τέλος και για τη χώρα μας.

 

[ΠΗΓΗ: ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, του Ζώη Τσώλη, 8/10/2017]

Η ΔΕΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2001 ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ!

ME μια ενιαία και μάλιστα προσωρινή άδεια λειτουργούν οι μονάδες της ΔΕΗ, όταν μια ιδιωτική επιχείρηση, για να λειτουργήσει και να επενδύσει, θα πρέπει να περάσει από πλειάδα δημόσιων υπηρεσιών ώστε να λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις.

Η απίστευτη αυτή άνιση μεταχείριση του κράτους αποκαλύπτετε από καταγγελία που έκαναν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς και ClientEarth σε βάρος της Ελλάδα για την αδειοδότηση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ.

Ειδικότερα οι μεγάλες περιβαλλοντικές οργανώσεις προσέφυγαν κατά  της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Επιτροπή Συμμόρφωσης για την εφαρμογή της Διεθνούς Συνθήκης Άαρχους. Πρόκειται για ένα κείμενο που συμφώνησαν και συνυπέγραψαν το 1998 στην ομώνυμη πόλη της Δανίας σχεδόν όλα τα κράτη του πλανήτη και οι διατάξεις του ορίζουν ότι οι χώρες θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα στους πολίτες τους να έχουν πρόσβαση στη Δικαιοσύνη και στην πληροφόρηση για περιβαλλοντικά θέματα. Η Ελλάδα έκανε νόμο τη συγκεκριμένη Συνθήκη το 2005.

Όπως περιγράφει στην «Επένδυση» ο υπεύθυνος του τομέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της WWF Ελλάς Νίκος Μάντζαρης, «η Επιτροπή Συμμόρφωσης της Συνθήκη Άαρχους έκανε αποδεκτή την καταγγελία μας την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου και αναμένεται πια να οριστεί ακροαματική διαδικασία.

Παράταση

Σύμφωνα με τον κ. Μάντζαρη, «από το 2001 και μετά  οι εκάστοτε κυβερνήσει χορηγούν ενιαία προσωρινή άδεια λειτoυργίας τριετούς διάρκειας για όλες τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ». Η μία άδεια για όλους τους σταθμούς, με πιο απλά λόγια, λήγει στα τρία χρόνια και παρατείνεται για άλλα τόσα «με νομοθετικές διατάξεις που φέρνουν τα συναρμόδια υπουργεία στη Βουλή», όπως ο ίδιος εξηγεί.

Και ποιο είναι το πρόβλημα για τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που τις οδήγησε στο να προσφύγουν στην Επιτροπή Συμμόρφωσα της Συνθήκη Άαρχους;

Ο κ. Μάντζαρης αναλύει: «Με τη χορήγηση ενιαίας άδειας δεν δίνεται η δυνατότητα σε πολίτη ή σε οργανώσεις να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη σε βάρος της ΔΕΗ όταν μια μονάδα ή ένας σταθμός ηλεκτροπαραγωγής ρυπαίνει».

Η διαδικασία που θα έπρεπε να ακολουθείται για τις μονάδες ρεύματος της δημόσιας επιχείρησης θα έπρεπε να είναι ίδια με εκείνη που ισχύει για τις μεγάλες επενδύσεις ιδιωτικών εταιρειών που εμπίπτουν σε περιβαλλοντικά θέματα. Δηλαδή, να υπάρχει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και διακριτές αδειοτοτήσεις για ξεχωριστές δραστηριότητες, δηλαδή ό,τι ισχύει για μια ιδιωτική επιχείρηση. Όπως υποστηρίζει το στέλεχος της WWF Ελλάς, «η ενιαία άδεια που δίδεται με νόμο μπλοκάρει την προσφυγή στη Δικαιοσύνη, καθώς δεν υπάρχει στη συνέχεια της ψήφισής του διοικητική πράξη, π.χ. Υπουργική Απόφαση κ.λπ.».

Ο κ. Μάντζαρης σημειώνει ότι η διαδικασία που ακολουθούν διαχρονικά οι κυβέρνησες είναι αδιαφανής και παραβιάζει τη Διεθνή Συνθήκη Άαρχους. Μάλιστα, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που αδειοδοτεί με αυτόν τον τρόπο, επικαλούμενη, βέβαια, λόγους ενεργειακής ασφάλειας».

Tα βέλη των περιβαλλοντικών οργανώ σεων, σύμφωνα με πληροφορίες, στρέφονται κατά κύριο λόγο σε βάρος των ΑΗΣ Κυρδίας και Αμυνταίου.

Οι συγκεκριμένες μovάδεs των σταθμών της ΔΕΗ εκπέμπουν ρύπους πολύ υψηλότερους από τους προβλεπόμενους, ενώ τα στελέχη των οργανώσεων εκτιμούν ότι οι μοvάδεs παραγωγής ρεύματος από λιγνίτη της δημόσιας εταιρείας δεν είναι συμμορφωμένες στις τελευταίες κοινοτικές oδnγiεs περί βιομηχυνικών ρύπων.

 

[ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, του Χρήστου Κολώνα, 08/10/2017]

ΠΆΙΑΤ: ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κορυφαία προτεραιότητα για την αμερικανική κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την Ελλάδα είναι η στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας, η οποία αποτελεί για τις ΗΠΑ σημαντικό σύμμαχο και στρατηγικό εταίρο στο ΝΑΤΟ, την Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο, όπως επισήμανε σήμερα, από το βήμα του 2ου Thessaloniki Summit, ο Αμερικανός πρέσβης, Τζέφρι P. Πάιατ (Geoffrey R. Pyatt). Πρόσθεσε δε, ότι μεγάλο μέρος αυτής της προσπάθειας εδράζεται στο να βρεθούν τρόποι βελτίωσης του επιχειρηματικού κι επενδυτικού κλίματος στη χώρα. Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Βόρεια Ελλάδα διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο τόσο στρατηγικά (με τα σημαντικά λιμάνια και τις δυνατότητες ανάδειξής της σε ευρωπαϊκό ενεργειακό hub), ιστορικά και γεωγραφικά ως πύλη στα Βαλκάνια, όσο και οικονομικά, ως σημείο εισόδου για ξένες και κυρίως αμερικανικές επενδύσεις.

Αναφερόμενος στην προοπτική των διμερών οικονομικών σχέσεων, ο Αμερικανός αξιωματούχος επισήμανε ότι “το 2015 η Ελλάδα ήταν η δέκατη ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή ‘Αμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) στις ΗΠΑ” και ότι, αντίστοιχα, η χώρα του αποτέλεσε τον ίδιο χρόνο τη μεγαλύτερη πηγή ΑΞΕ στην Ελλάδα. “Το βάθος της συνεργασίας μας φάνηκε τον περασμένο Ιούνιο, όταν πήγαμε με τον ‘Ελληνα υπουργό Οικονομίας, Δημήτρη Παπαδημητρίου στην Ουάσιγκτον (σ.σ. ο Έλληνας υπουργός είχε συναντηθεί με τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ Γουίλμπουρ Ρος στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής “SelectUSA Investment”, παρουσία του κ.Πάιατ)” σημείωσε ο Αμερικανός πρέσβης, ενώ πρόσθεσε ότι κατά την επίσκεψη αυτή υπήρχε και ισχυρή συμμετοχή από τη Βόρεια Ελλάδα στην επιχειρηματική αποστολή, αναφέροντας χαρακτηριστικά την περίπτωση της εταιρείας Pyramis, ως καλό παράδειγμα εξαγωγικής επιτυχίας. Μάλιστα, γνωστοποίησε ότι ελληνικό υπουργικό κλιμάκιο, αποτελούμενο από τον κ.Παπαδημητρίου και τους υπουργούς Ψηφιακής Πολιτικής, Νίκο Παππά και Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά, θα βρεθεί εκ νέου στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η οικονομική και εμπορική συνεργασία των δύο χωρών δεν εκδηλώνεται μόνο επί ελληνικού ή αμερικανικού εδάφους, αλλά και σε τρίτες χώρες. Προς τούτο, ανέφερε τη συνεργασία του ομίλου Μυτιληναίου με τον αμερικανικό κολοσσό General Electric για την κατασκευή ενός από τα μεγαλύτερα έργα ανασυγκρότησης της Λιβύης στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

“Δεν μπορώ να υπογραμμίσω αρκετά το καταπληκτικό δυναμικό που βλέπω σε αυτή τη χώρα σε ό,τι αφορά το δυνατό ανθρώπινο δυναμικό και την επιχειρηματικότητα”, σημείωσε και συμπλήρωσε ότι πάντα εντυπωσιάζεται από την ελληνική καινοτομία και επιχειρηματικότητα, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στις νεοφυείς επιχειρήσεις, που έχουν αναδυθεί μέσα από το ΑΠΘ και το Πανεπιστήμιο της Πάτρας.

Σε σχέση ειδικά με τη Θεσσαλονίκη, ο κ.Πάιατ επισήμανε ότι η Θεσσαλονίκη του έχει κάνει ισχυρή εντύπωση στη διάρκεια του πρώτου χρόνου παραμονής του στην Ελλάδα, αφού αποτελεί μοναδικά κοσμοπολίτικη πόλη. “Σχεδιάζω να επιστρέφω εδώ όσο συχνότερα μπορώ” είπε χαρακτηριστικά, αναφέροντας ως λόγο της συχνότητας των επισκέψεών του και τη συμμετοχή των ΗΠΑ ως τιμώμενης χώρας στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία σχεδιάζεται ως ένα γεγονός “που ουδείς θα πρέπει να χάσει, με μεγάλο θετικό αντίκτυπο για τις ΗΠΑ, την Ελλάδα γενικά και τη Βόρεια Ελλάδα ειδικά”.

Μάλιστα, με την ευκαιρία του Thessaloniki Summit παρουσίασε για πρώτη φορά το λογότυπο της συμμετοχής των ΗΠΑ στην 83η ΔΕΘ, το οποίο συνδυάζει σχεδιαστικά τον Λευκό Πύργο με τα χρώματα και τις γραμμές τη αμερικανικής σημαίας. “Θα δείτε πολύ περισσότερο από αυτό το logo καθώς προετοιμαζόμαστε για τη ΔΕΘ, και ελπίζουμε ότι θα γίνει διεθνώς αναγνωρίσιμο σύμβολο της εξαιρετικής δουλειάς που κάνουμε όλοι μας, προκειμένου να φέρουμε τις χώρες μας πιο κοντά” κατέληξε.

“H αυταπάτη ότι η ανάπτυξη θα έρθει από μόνη της είναι ο σίγουρος δρόμος για τη διατήρηση της ύφεσης”

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ελληνο-αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Σίμος Αναστασόπουλος, επισήμανε ότι η ανάπτυξη στην Ελλάδα δεν έρχεται με λόγια, αλλά με αύξηση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση ενός περιβάλλοντος σταθερού και αξιόπιστου, με αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς την Πολιτεία και την οικονομία και με τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Χρειάζεται, όπως είπε, να προχωρήσει τάχιστα το πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων και να υλοποιηθούν όλες οι συμφωνίες που υπάρχουν χωρίς προσκόμματα.

“Το γεγονός ότι σημειώθηκε κατρακύλα της Ελλάδας κατά 27 θέσεις στον δείκτη της οικονομικής ελευθερίας δείχνει ότι κινούμαστε σε λάθος κατεύθυνση […] Η αυταπάτη ότι η ανάπτυξη θα έρθει από μόνη της και η αδράνεια που συνοδεύει αυτή την αυταπάτη, είναι ο σίγουρος δρόμος για τη διατήρηση της ύφεσης” είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι χρειάζεται ομαδική δουλειά, χωρίς αυταπάτες και συναίσθηση του γεγονότος ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν και η ευημερία δεν έρχεται χωρίς δουλειά και κόπο.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr , από ΑΠΕ – ΜΠΕ, 6/10/2017]

ΜΑΝΙΑΤΗΣ: «ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΑΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»

Σε συνέντευξη που έδωσε ο πρώην υπουργός περιβάλλοντος και νυν υποψήφιος για την ηγεσία της Κεντροαριστεράς Γιάννης Μανιάτης στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ και τη συντάκτρια Μυρτώ Λιαλούτη, ρωτήθηκε και για τις επενδύσεις του Ελληνικού και της Χαλκιδικής:

Δημοσιογράφος: Eldorado Gold και Ελληνικό: Είναι η κυβέρνηση αυτή που βάζει προσκόμματα στις επενδύσεις;

Μανιάτης: Απολύτως. Ξεκινώντας από το Ελληνικό. Το 2014, 35 χρόνια μετά τον νόμο Τρίτση, νομοθέτησα ως υπουργός το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας Αττικής . Προβλέψαμε για το Ελληνικό, απόλυτη συμβατότητα με το Σύνταγμα και τις αποφάσεις του ΣτΕ. Φυσικά δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε αόρατα δάση κι εκ των υστέρων αρχαιότητες. Όσο για την Eldorado, την αδειοδοτήσαμε το 2011 με τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές που άντεξαν 18 φορές στον έλεγχο του ΣτΕ. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ κινείται από εμπάθεια, άγνοια, ανικανότητα και ιδεοληψία. Πρέπει άλλωστε να διαχειριστεί τους τοπικούς ή κλαδικούς στρατούς, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση είχε καταψηφίσει και τις δύο επενδύσεις.

 

[ΠΗΓΗ: ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ, 7/10/2017]

Ο Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΟ “ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ“

Στο περιθώριο του «Thessaloniki Summit 2017», ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικός Χρυσός κ. Δημήτρης Δημητριάδης παραχώρησε συνέντευξη στο «Ράδιο Θεσσαλονίκη» και στην δημοσιογράφο Ελένη Ποιμενίδου.

Ο κος Δημητριάδης αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με την επένδυση της Ελληνικός Χρυσός και απάντησε σε ερωτήσεις της δημοσιογράφου:

Δημοσιογράφος: Στις 11 Σεπτεμβρίου η εταιρεία ανακοίνωσε την αναστολή των εργασιών της επένδυσής της στην Χαλκιδική, θέοντας κι ένα «τελεσίγραφο» στην κυβέρνηση. Στις 21 του ίδιου μήνα ανακοινώθηκε πως τελικά παραμένει στην επένδυση. Τι μεσολάβησε;

Δ. Δημητριάδης: Δεν ανακοινώθηκε αναστολή εργασιών, είπαμε πως θα επανεξετάσουμε τα επενδυτικά μας σχέδια στην Ελλάδα και δώσαμε μια προθεσμία μέχρι τις 21 του μηνός. Από την άλλη πλευρά ξεκίνησαν και δόθηκαν ορισμένες άδειες που εκκρεμούσαν στην Ολυμπιάδα, γεγονός το οποίο η εταιρεία το θεώρησε ως ένα θετικό σημάδι για την έναρξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου με το Υπουργείο και γι’ αυτό ακριβώς ανέστειλε προσωρινά την απόφασή της.

Δημοσιογράφος: Πρακτικά, πέρα από τις άδειες που εκκρεμούσαν για την Ολυμπιάδα, όσον αφορά τις υπόλοιπες εκκρεμούσες άδειες για το σύνολο του έργου, σε τι φάση βρίσκεστε και πείτε μας αν έχει τεθεί κάποιο χρονικό περιθώριο εκ μέρους της εταιρείας προς την κυβέρνηση προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα.

Δ. Δημητριάδης: Δεν έχει δοθεί η άδεια που έχουμε ζητήσει για την εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στις Σκουριές. Είναι ένα κρίσιμο θέμα και περιμένουμε να δούμε τα θετικά σημάδια από την κυβέρνηση. Πιστεύουμε πως με την έναρξη της διαιτησίας και του εποικοδομητικού διαλόγου θα δοθεί λύση και σε αυτό το θέμα σύντομα.

Δημοσιογράφος: Κε Δημητριάδη, η επένδυση έχει προκαλέσει στο παρελθόν αντιδράσεις από μια μερίδα της τοπικής κοινωνίας, μάλιστα κάτοικοι της Ιερισσού έχουν καθίσει ή θα καθίσουν στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Τι θα θέλατε να πείτε σε όλους αυτούς;

Δ. Δημητριάδης: Έχω να πω τα εξής: Έγιναν ακρότητες, αλλά η εταιρεία δεν έχει κυνηγήσει κανένας, όλα αυτά έγιναν αυτεπάγγελτα. Θέλουμε να επέλθει ομόνοια στην περιοχή για να μπορέσει να ευοδωθεί η επένδυση.

Δημοσιογράφος: Αν η επένδυση εξελισσόταν ομαλά σε τι φάση θα βρισκόταν το έργο και πως θα μεταφραζόταν αυτό για την εταιρεία, την τοπική κοινωνία και την ελληνική οικονομία γενικά;

Δ. Δημητριάδης: Αυτή τη στιγμή αν όλα είχαν εξελιχθεί ομαλά θα έπρεπε το εργοστάσιο των Σκουριών να βρισκόταν σε πλήρη παραγωγή, να είχε ξεκινήσει η κατασκευή του νέου εργοστασίου εμπλουτισμού στο Μάντεμ Λάκκο, και συγχρόνως έπρεπε να μπαίνουν τα θεμέλια για την μεταλλουργία.

Δημοσιογράφος: Και σε τι φάση βρίσκεται το έργο τώρα;

Δ. Δημητριάδης: Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη ούτε το έργο των Σκουριών. Θέλουμε ακομη δύο χρόνια για να το τελειώσουμε. Δυστυχώς…

Δημοσιογράφος: Ο χρονικός ορίζοντας μετατίθεται δηλαδή για ποια χρονιά;

Δ. Δημητριάδης: Για το 2021-2022, αν όλα πάνε καλά….

Δείτε εδώ την συνέντευξη.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: «ΥΠΕΡΜΕΤΡΗ Η ΒΛΑΒΗ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΒΟΛΕΣ

Οι συνέπειες των διαρκών αναβολών (για την επένδυση) είναι εξαιρετικά αρνητικές και δυσάρεστες και προκαλούν «υπέρμετρη βλάβη», όχι μόνο στην εταιρεία, αλλά και στην εικόνα της χώρας στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα, τη στιγμή μάλιστα που η ελληνική οικονομία διψά για επενδύσεις, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Δημήτρης Δημητριάδης.

Μιλώντας από το βήμα του Thessaloniki Summit, ο κ. Δημητριάδης ανέφερε, μεταξύ άλλων:

«Όσο η μεγαλύτερη άμεση ξένη επένδυση στη χώρα δεν προχωράει, η Ελλάδα θα είναι μια χώρα μη φιλική προς τις επενδύσεις κι αυτό είναι το πιο λάθος μήνυμα, που θα έπρεπε να στείλει η χώρα. Είναι η ώρα να κάνουμε όλοι το σωστό, με την ευθύνη που αναλογεί στον καθένα μας, και με προσήλωση στη νομιμότητα να ξεδιπλώσουμε τις δυνατότητες της επένδυσης, να ανοίξουμε τον δρόμο της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου και να βάλουμε τις βάσεις για την Ελλάδα της παραγωγής και της ανάπτυξης».

Ακόμη επισήμανε ότι παρά το γεγονός ότι η εταιρεία «πέρασε από 40 κύματα, ώσπου να συμβεί τελικά αυτό που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο» ξεκίνησε τελικά ένας εποικοδομητικός διάλογος με το ΥΠΕΝ και η «Ελληνικός Χρυσός» χαιρετίζει το γεγονός αυτό.

Ο ίδιος διερωτήθηκε πώς τελικώς εννοούμε το δημόσιο συμφέρον στην Ελλάδα, όταν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας δεν αξιοποιούνται. Ενδεικτικά ανέφερε ότι η αξία των μεταλλευτικών αποθεμάτων της Ελλάδας, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων βρίσκεται στον ελληνικό Βορρά, εκτιμάται σε 79 δισ. ευρώ, ότι για κάθε μία θέση εργασίας στον κλάδο δημιουργούνται τέσσερις στην οικονομία. Πρόσθεσε δε, ότι από ποσοστό 3%-4% σήμερα, η εισφορά του κλάδου στο ΑΕΠ μπορεί με τις κατάλληλες κινήσεις να αυξηθεί στο 10%. «Θα μείνουμε λοιπόν με σταυρωμένα χέρια; Ποτέ ο ουρανός στην Ελλάδα δεν έβρεξε λεφτά σαν μάννα και όταν αυτό συνέβη επρόκειτο για δανεικά», είπε χαρακτηριστικά.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.kathimerini.gr/, από ΑΠΕ-ΜΠΕ, 5/10/2017]

 

ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΗΝ ΌΘΡΥ (ΛΙΜΟΓΑΡΔΙ) ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ

Υπόγεια στοά του πρώην ορυχείου χαλκού στο Λιμογάρδι Λαμίας με γραμμές Decauville

Η μεταλλεία και μεταλλουργία του χαλκού ήταν ενεργή στον τόπο μας από τα αρχαία χρόνια, ειδικότερα στο χώρο του Αιγαίου.

Εντούτοις, κοιτάσματα χαλκού υπήρχαν και υπάρχουν και στην ηπειρωτική ελλάδα, με αποκορύφωμα το μεγάλο κοίτασμα πορφυρικού τύπου (χρυσού-χαλκού) στις Σκουριές Χαλκιδικής. Δυστυχώς, η Χώρα μας παρ’όλα αυτά δεν είναι παραγωγός χαλκού από ίδια κοιτάσματα:

Οπως παρουσιάζεται στην ενδιαφέρουσα εργασία του κ. Κων/νου Μπαλωμένου, στην περιοχή Λιμογάρδιου Λαμίας (σημ. Ναρθάκι), υπάρχουν υπόγειες μεταλλευτικές στοές αλλά και χαλκομιγείς εκβολάδες που αποδεικνύουν τη λειτουργία και εκμετάλλευση αρχαίου μεταλλείου.Το μετάλλευμα του χαλκού, βρισκόταν σε μορφή φλεβών, μέσα σε οφειτικά πετρώματα. Εκτιμήθηκε δε ότι περιείχε χαλκό σε σημαντική περιεκτικότητα μεγαλύτερη του 3 %. Από τη μεταλλουργία του χαλκού έπαιρναν το καθαρό μέταλλο, το χαλκό, για την κατασκευή εργαλείων όπλων, χρηστικών αγγείων, κοσμημάτων κλπ. Η ύπαρξη των εκβολάδων, αποδεικνύει ότι εκεί γινόταν καμίνευση, για να παραχθεί τελικά χαλκός.

Κάνοντας ένα μεγάλο χρονικό άλμα, από τα αρχαία χρόνια ερχόμαστε στην απελευθερωμένη από τους Τούρκους Ελλάδα. Από την τελευταία περίοδο της Τουρκοκρατίας το τσιφλίκι Λιμογάρδι ανήκε στον Τεφίκ μπέη, γιο του Χαλήλ μπέη, που ήταν βοεβόδας (διοικητής) στο Ζητούνι. Φεύγοντας οι Τούρκοι πούλησαν τα τσιφλίκια τους. Το τσιφλίκι Λιμογάρδι αγόρασαν ο Ζήσ. Τσέλιγκας και – πιθανά – ο Δήμος Λιούλιας.

Το 1856, από χωρικούς του Λιμογαρδίου ανακαλύφθηκε τυχαία μια οπή, στην οποία εισήλθαν και βρέθηκαν σε υπόγειο χώρο, που είχε διάφορες διευθύνσεις. Δεν τόλμησαν να προχωρήσουν πολύ, αλλά βρήκαν μέσα σκουριές από χαλκό και άλλα, ώστε να συμπεράνουν ότι ήταν μεταλλείο χαλκού. Το σχετικό δημοσίευμα της (τότε) εφημερίδας πρότεινε στην κυβέρνηση να γίνει αρχαιολογική έρευνα από ειδήμονες σε όλο το μήκος της μεσημβρινής πλευράς της Όθρυος.

Με Βασιλικό Διάταγμα της 31ης Μαΐου 1868 παραχωρήθηκε στον Επαμεινώνδα Δημολούλια, γιο και εκ διαθήκης κληρονόμο του πατέρα του Δήμου Λούλια, ιδιοκτήτη του χωριού Λιμογάρδιου Λαμίας (σημ. Ναρθάκι) το μεταλλείο χαλκού που προϋπήρχε στην περιοχή εκτάσεως 5.600 περίπου στρεμμάτων. Με το ίδιο Β.Δ. και απόφαση της κυβερνήσεως, έγινε παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης χαλκού στην περιφέρεια του χωριού Λιμογάρδι στην ίδια έκταση.

Ο κτηματίας και δικηγόρος Επαμεινώνδας Δημολιούλιας (1839-1902) άρχισε αμέσως τις μεταλλευτικές εργασίες. Έγιναν φρέατα και νέες μεταλλευτικές στοές, μέσα στις οποίες τοποθέτησε δίκτυα μεταθετών σιδηροτροχιών πλάτους 60cm (Decauville) για τις ανάγκες φόρτωσης και μεταφοράς των μεταλλευμάτων. Στις 21 Δεκεμβρίου 1888 το μεταλλείο χαλκού στο Λιμογάρδι του Επαμ. Δημολιούλια μεταβιβάστηκε  στους Σπυρίδωνα Δεσπόζιτο και Γουλιέλμο Κάρρ. Οι τελευταίοι ανακαίνισαν τις εγκαταστάσεις με την ανέγερση νέων οικίσκων εργατών και αποθηκών και επέκτειναν το σιδηροδρομικό δίκτυο σε όλο το χώρο του μεταλλείου.

Οι τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα οδήγησαν πολλούς σε μεταλλευτικές δραστηριότητες, με πρώτη κίνηση την εξασφάλιση της άδειας από την κυβέρνηση για κατοχύρωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης.  Πράγματι, στην ευρύτερη περιοχή, το 1872 παραχωρήθηκε το δικαίωμα εκμετάλλευσης χαλκού και χρωμίου σε έκταση 8,66 στρεμ. στην περιφέρεια του χωριού Αρχάνι. Το ίδιο έτος (1872) παραχωρήθηκε το δικαίωμα εκμετάλλευσης χαλκού σε 13,7 στρέμ. της περιφέρειας του χωριού Στύρφακα του δήμου Παραχελωιτών. Στο ίδιο έτος το δικαίωμα μεταβιβάστηκε στην εταιρεία “Αχιλλεύς”. Επίσης, το 1872 παραχωρήθηκε το δικαίωμα εκμετάλλευσης χαλκού σε έκταση 6 στρεμ. στην περιφέρεια του χωριού Μπαξαή, ενώ το  1876 παραχωρήθηκε το δικαίωμα εκμετάλλευσης χαλκού σε 10 στρέμ. της περιφέρειας του χωριού Τσοπανλάτα (Λυγαριά).

Μία μετοχή της εταιρείας

Το ενδιαφέρον των επενδυτών για μεταλλεία χαλκού (αλλά και ταυτόχρονα άλλων μετάλλων) στην περιοχή παρέμεινε ενεργό και στον 20ο αιώνα. Έτσι το 1901, από την κυβέρνηση παραχωρήθηκε το δικαίωμα εκμετάλλευσης για χαλκό και άλλα μεταλλεύματα (ψευδαργύρου, αργυρούχου μολύβδου, μαγγανίτου) σε έκτασης 11 στρεμ. στην περιφέρεια του χωριού Γαρδίκι (Πελασγία) του δήμου Κρεμαστής Λαρίσης. Επίσης το 1906, παραχωρήθηκε το δικαίωμα εκμετάλλευσης για χαλκό και άλλα μεταλλεύματα (ψευδαργύρου, αργυρούχου μολύβδου, μαγγανίτου) σε έκτασης 20,5 στρεμ. στην περιφέρεια του χωριού Σπαρτιά.

Σήμερα στην περιοχή Λιμογαρδίου υπάρχουν οι “εξοφλημένες” στοές ως αδιάψευστοι μάρτυρες της προηγηθείσας εκμετάλλευσης. Κατά μήκος του ρέματος μεταξύ των θέσεων Παλιοφτελιά και Περδικόραχη έχουν παρατηρηθεί  8 στοές. Οι στοές είναι κοντά στο ρέμα και από τις δυο όχθες του και παρουσιάζουν σχεδόν όλες άριστη λάξευση των τοιχωμάτων.Σ’ ένα τμήμα του ρέματος παρατηρήθηκε αρχαίο τοιχίο με ογκόλιθους, το οποίο πρέπει να συνδέεται με την εξορυκτική δραστηριότητα των ανθρώπων εκείνης της εποχής. Το τοιχίο είναι πιθανό να σχημάτιζε αυλάκι για το πλύσιμο των ορυκτών (πιθανή εκτίμηση).

 

[ΠΗΓΗ: http://www.oryktosploutos.net/, επιμέλεια Πέτρος Τζεφέρης, 30/9/2017]

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Μετά την απόφαση του ΚΑΣ, ο Τσίπρας αναδομεί το φιλοεπενδυτικό του προφίλ

Με την κυβέρνηση να θεωρεί ότι η βασική εκκρεμότητα, όσον αφορά την επένδυση στο Ελληνικό, έχει τακτοποιηθεί μετά τη γνωμοδότηση του ΚΑΣ την περασμένη Τρίτη, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα επιχειρήσει σήμερα από τη Θεσσαλονίκη την ολική αναδόμηση του τρωθέντος φιλοεπενδυτικού προφίλ του. Ο πρωθυπουργός πρόκειται να μιλήσει απόψε στο συνέδριο του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος και βασική επιδίωξη του επιτελείου του είναι να πιάσει το νήμα από εκεί που το άφησε κατά την παρουσία του στη ΔΕΘ. Να επαναφέρει, δηλαδή, το προσκλητήριο για επενδύσεις, στο πλαίσιο του αφηγήματος εισόδου της οικονομίας και της χώρας σε πορεία οριστικής απεμπλοκής από την κρίση και τα μνημόνια. Το αφήγημα αυτό δέχθηκε ισχυρά πλήγματα από τις εξελίξεις που ακολούθησαν αρχικά σε σχέση με την επένδυση της Eldorado Gold στη Χαλκιδική και, ακολούθως, από τις εξελίξεις γύρω από την επένδυση στο Ελληνικό.

Ο κ. Τσίπρας αναμένεται να επαναλάβει τον οδικό χάρτη για την ολοκλήρωση των μνημονια κών υποχρεώσεων και, στο πλαίσιο της ανοικτής πρόσκλησης προς επενδυτές, να τονίσει ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος να απειληθεί η επίτευξη των στόχων που έχουν συμφωνηθεί με τους εταίρους και, ως εκ τούτου, καμία ανησυχία για αστάθεια. Παράλληλα, με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία για την πορεία της οικονομίας, θα κάνει αναλυτική αναφορά στη θετικό πορεία που αυτά δείχνουν και στη δέσμευση της κυβέρνησης να κινηθεί με ταχείς ρυθμούς το επόμενο διάστημα, ώστε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί σε σχέση με την τρίτη αξιολόγηση.

Μια μικρή ΔΕΘ

Στο πρωθυπουργικό επιτελείο βλέπουν τη σημερινή παρουσία και ομιλία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη σαν μια μικρή ΔΕΘ , όπως αναφέρουν, υπό την έννοια ότι, δεδομένης και της συμμετοχής του επικεφαλής της Ν.Δ., Κυρ. Μητσοτάκη, θα αποτελέσει το συνέδριο ένα βήμα αντιπαραβολής της κυβερνητικός πρότασης για την οικονομία και την πορεία εξόδου από τα μνημόνια με την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση έσπευσε χθες να επιτεθεί στη Ν.Δ., με αφορμή ερωτηματολόγιο για τις εργασιακές σχέσεις που ανήρτησε στο Διαδίκτυο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Με βάση αυτό, από την κυβέρνηση κατηγόρησαν τη Ν.Δ. ότι βασικό στοιχείο της ιδεολογίας της είναι η μετατροπή της αγοράς εργασίας σε ζούγκλα. Η απάντηση από την πλευρά της Ν.Δ. ήταν άμεση: Η κυβέρνηση δημιούργησε τη γενιά των 360 ευρώ και μια αγορά εργασίας που τα δικαιώματα των εργαζομένων διαρκώς καταπατώνται , σχολίασαν από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στο μέτωπο της οικονομίας πάντα, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης, είχε χθες συνάντηση με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τους οποίους ενημέρωσε για τον προϋπολογισμό που κατέθεσε η κυβέρνηση και εμφανίστηκε βέβαιος ότι αυτός θα είναι ο τελευταίος μνημονιακός προϋπολογισμός και ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα το 2018. Οι βουλευτές ζήτησαν να ενημερωθούν για το ποσό που αναμένεται να προκύψει από την υπεραπόδοση των εσόδων, ενώ αρκετοί πρότειναν να διανεμηθεί πιο νωρίς εφέτος το κοινωνικό μέρισμα από το πλεόνασμα αυτό.

[ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, της Δώρας Αντωνίου, 06/10/2017]