Category Archives: Νέα / Ειδήσεις

Νέα / Ειδήσεις

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Tόσο σε υπάρχουσες όσο και σε νέες γεωτρήσεις αναφύονται προβλήματα διαρροών τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Οι γεωτρήσεις αποτελούν τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την ολοκλήρωση της γεωθερμικής έρευνας αλλά κυρίως για την εκμετάλλευση ρευστών και  συνεπώς , για την αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού.

Ανάλογα με το ερευνητικό στάδιο, τους στόχους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους , οι γεωθερμικές γεωτρήσεις διακρίνονται σε 5 κατηγορίες : (α) ερευνητικές δειγματοληπτικές , (β) ερευνητικές μεγάλης διαμέτρου, (γ) πιεζομετρικές , (δ) παραγωγικές και (ε) επανεισαγωγής .

Διαφοροποιούνται από τις κοινές υδρογεωτρήσεις λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών και πιέσεων , της παρουσίας μη συμπυκνώσιμων αερίων (CO2 , H2S κλπ), των απωλειών κυκλοφορίας με ταυτόχρονη παρουσία αερίων, των υψηλών συγκεντρώσεων διαλυμένων αλάτων και του χημισμού των ρευστών, που οδηγούν σε έντονα φαινόμενα επικαθίσεων αλάτων και διαβρώσεων . Αυτά άλλωστε είναι και τα κύρια προβλήματα κατά την κατασκευή των γεωθερμικών γεωτρήσεων .

Λόγω της διάτρησης γεωλογικών σχηματισμών με θερμοκρασίες υψηλότερες από τις αναμενόμενες καθώς και της εκμετάλλευσης ρευστών υψηλών θερμοκρασιών , που συνήθως περιέχουν διαβρωτικά άλατα και αέρια , προκύπτει η ανάγκη για : (α) σύνταξη αναλυτικού γεωλογικού προγράμματος με όσο το δυνατόν λεπτομερέστερη περιγραφή των διαφόρων σχηματισμών και των αναμενόμενων αερίων (τοξικών – διαβρωτικών) και πιέσεων, (β) χρησιμοποίηση ειδικού εξοπλισμού , ανθεκτικού στις συνθήκες αυτές, (γ) κατάλληλο σχεδιασμό προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές αστοχίες και την εκπόνηση ενός ορθολογικού τεχνικού προγράμματος σωληνώσεων .

Μεταξύ των γεωτρήσεων χαμηλής και υψηλής ενθαλπίας υπάρχουν σαφείς διαφορές, αφού στα πεδία υψηλής ενθαλπίας οι θερμοκρασίες είναι μεγάλες (T>100 βαθμούς C), το βάθος των γεωτρήσεων είναι σημαντικό , οι πιέσεις είναι αυξημένες, η διαστολή και συστολή των σωληνώσεων είναι μεγάλες με αποτέλεσμα την έντονη καταπόνηση του εξοπλισμού και τη μεγάλη μείωση της αντοχής του, ενώ αστοχίες της τσιμέντωσης των σωληνώσεων οδηγούν σε υπερπίεση των θυλάκων και θραύση των σωλήνων, η δε κακή πρόσφυση του τσιμέντου επιτρέπει μεγάλη διαφυγή γεωθερμικών ρευστών.

Τα προαναφερθέντα παρουσιάζονται σε μικρότερο βαθμό στις γεωτρήσεις χαμηλής ενθαλπίας (θερμοκρασίας). Για την αντιμετώπιση των αυξημένων πιέσεων και θερμοκρασιών και των αερίων , που συναντώνται κατά την κατασκευή των γεωθερμικών γεωτρήσεων, λαμβάνονται τα εξής μέτρα : (α) καθορισμός και παρακολούθηση των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων της λάσπης (πολφού ) διάτρησης με χρήση και κατάλληλων χημικών πρόσθετων, (β) τοποθέτηση στην κεφαλή της γεώτρησης κατάλληλου αντιεκρηκτικού μηχανισμού ασφάλειας (Β .Ο .Ρ.) και εξοπλισμού ελέγχου της κυκλοφορίας των ρευστών με βάνες, (γ) διάθεση ανιχνευτών αερίων και άλλων οργάνων ελέγχου (πίεσης, θερμοκρασίας), (δ) επιλογή εξοπλισμού ανθεκτικού σε διαβρωτικές συνθήκες , (ε) σωστή επιλογή του βάθους τοποθέτησης των σωληνώσεων και (στ) επιλογή τεχνικών επιτυχημένης κατά περίπτωση τσιμέντωσης.

Για να αντιμετωπισθούν οι απώλειες κυκλοφορίας και τα φαινόμενα αποθέσεων αλάτων και διαβρώσεων : (α) γίνεται χρήση ειδικών πρόσθετων και χημικών στη λάσπη των γεωτρήσεων κατά των απωλειών κυκλοφορίας , των επικαθίσεων αλάτων και των διαβρώσεων , (β) επιλέγεται εξοπλισμός με υλικό κατασκευής που είναι ανθεκτικό σε διαβρωτικές συνθήκες και (γ) ρυθμίζεται κατάλληλα η πίεση ροής του γεωθερμικού ρευστού κατά την αξιοποίησή του.

Για την εκτέλεση γεωτρήσεων υψηλής ενθαλπίας χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός και εφαρμόζονται κατάλληλες τεχνικές (χρήση ειδικής ποιότητας τσιμέντων καθώς και χημικών πρόσθετων στα τσιμέντα και τη λάσπη των γεωτρήσεων, χρησιμοποίηση συστημάτων two – stage cementing, επιλογή κατάλληλης ποιότητας σωλήνων λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση της αντοχής σε πίεση λόγω θερμικών διαστολών – συστολών και παρουσίας θυλάκων λάσπης ή νερού, χρησιμοποίηση κατάλληλων κεφαλών γεωτρήσεων με expansion joints και spools).

Οι γεωτρήσεις που είναι σε χρήση πρέπει να ελέγχονται τακτικά για τον εντοπισμό τυχόν διαβρώσεων ή διαρροών και την έγκαιρη αντιμετώπισή τους . Όταν οι γεωτρήσεις εγκαταλείπονται , τότε αυτές θα πρέπει να σφραγίζονται για την αποφυγή ανεξέλεγκτων διαφυγών αερίων ή γεωθερμικών ρευστών και αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση τσιμέντου και κατά περίπτωση και ειδικών packers. Είναι , λοιπόν, φανερό ότι η κατασκευή γεωθερμικών γεωτρήσεων απαιτεί σοβαρότητα, υπευθυνότητα, ειδική κατάρτιση, γνώση και εμπειρία και όχι επιπολαιότητες και αυτοσχεδιασμούς .

Συνεπώς, ο σχεδιασμός των γεωθερμικών γεωτρήσεων είναι απαραίτητο να ανατίθεται σε ειδικευμένους επιστήμονες / μελετητές ( γεωλόγους και μηχανικούς), οι οποίοι θα διαθέτουν εμπειρία στις νέες τεχνολογίες και εξελίξεις, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και στις ιδιότητες των υλικών, τα οποία διατίθενται στην αγορά των γεωτρήσεων και που πρέπει κατά περίπτωση να χρησιμοποιηθούν.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.oryktosploutos.net, του Απόστολου Αρβανίτη, 2/1/2017]

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: O ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

“Αν το 2017 είναι το έτος ανάκαμψης πρωτίστως των εξαγωγών, το 2018 θα είναι το έτος έκρηξης των επενδύσεων”: με τα λόγια αυτά απαντά -μέσα από τις στήλες της “Καθημερινής”- ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου στις ανησυχίες που διατύπωσαν για την πορεία των επενδύσεων το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο και ο ΣΕΒ.

Στο άρθρο του, που τιτλοφορείται, “ο δεκάλογος της επενδυτικής ανάκαμψης”, ο υπουργός Οικονομίας επισημαίνει μεταξύ άλλων: “Η αύξηση των επενδύσεων κατά 2,6% το α’ εννιάμηνο του 2017 αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη και μόνη θετική –μετά του 2016– επίδοση της τελευταίας δεκαετίας. Η αύξηση αυτή θα αναθεωρηθεί από την ΕΛΣΤΑΤ προς τα πάνω, όπως έγινε με τα δύο προηγούμενα τρίμηνα…”.

Εξάλλου, “οι επενδύσεις στο δ’ τρίμηνο προβλέπεται να έχουν σημαντική άνοδο για μία σειρά λόγους όπως : (α) εξέλιπε η αβεβαιότητα της γ’ αξιολόγησης που βάραινε στο γ’ τρίμηνο, (β) αναμένεται τόνωση της εξωτερικής ζήτησης λόγω της επιτάχυνσης της ανάκαμψης στην ΕΕ, (γ) ανάκαμψη της εσωτερικής ζήτησης όπως δείχνουν τελευταία στοιχεία λιανικού εμπορίου και λόγω της διανομής του κοινωνικού μερίσματος και του δώρου των Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τομέα, (δ) αρκετά επενδυτικά σχέδια που ανακοινώθηκαν στις αρχές και τα μέσα του 2017 μόλις τώρα αρχίζουν να υλοποιούνται”.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδημητρίου, “τις παραπάνω εκτιμήσεις πιστοποιεί τόσο η ετήσια αύξηση του κύκλου εργασιών της βιομηχανίας κατά 11% τον Οκτώβριο – η μεγαλύτερη των 5 τελευταίων μηνών”. Επιπροσθέτως, “ο δείκτης οικονομικού κλίματος σταθερά βελτιώνεται και ήδη στο α’ 11μηνο 2017 ήταν στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας τριετίας”, ενώ “στο α’ 9μηνο 2017 οι ξένες άμεσες επενδύσεις σημείωσαν άνοδο 69% έναντι του αντίστοιχου περσινού εννιαμήνου και με τον ρυθμό αυτό προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 4 δις το 2017, επίπεδο-ρεκόρ τουλάχιστον για τη τελευταία δεκαετία”.

“Παραμένουμε, λοιπόν, αισιόδοξοι για την πορεία των επενδύσεων και θεωρούμε απολύτως λογικό η ανάκαμψη να εμφανίζει τη δυναμική της πρώτα στις εξαγωγές και κατόπιν στις επενδύσεις δεδομένου ότι οι τελευταίες στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην ψυχολογία και αναζητούν πρώτα κάποια σταθερά πατήματα στην οικονομία για να κινητοποιηθούν”, σημειώνει καταληκτικά στο άρθρο του στην “Καθημερινή” ο υπουργός Οικονομίας.

 

1o GLOBAL SUSTAIN STAKEHOLDER PANEL

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πρώτο Global Sustain Stakeholder Panel την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου στο NJV Athens Plaza Hotel.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση των ετήσιων Απολογισμών Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης των εταιρειών Global Sustain και Ελληνικός Χρυσός, σε ένα κοινό ενδιαφερόμενων μερών, με σκοπό την ανατροφοδότηση σχετικά με τις επιδόσεις των εταιρειών, τον εντοπισμό θεμάτων βελτίωσής τους και τη συζήτηση καινοτόμων ιδεών.

Στο panel συμμετείχαν stakeholders από εταιρείες, δημόσιους φορείς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς καθώς και μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Τα επόμενα Global Sustain Stakeholder Panels για το έτος 2018, θα πραγματοποιηθούν στα τέλη Απριλίου και Νοεμβρίου αντίστοιχα.

Η Global Sustain αναγνωρίζοντας την ουσιαστική ανάγκη κάθε εταιρείας να έχει μια πιο άμεση επαφή με τα ενδιαφερόμενα μέρη της, δημιούργησε μια σειρά νέων υπηρεσιών, με στόχο την αναγνώριση και την εμπλοκή των ενδιαφερόμενων μερών στην εξέλιξη και διαμόρφωση της στρατηγικής αειφορίας της κάθε εταιρείας.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.advertising.gr, 22/12/2017]

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ(ΤΙΚΟ)!

Άλλη μια χρονιά έφτασε στο τέλος της και για άλλη μια φορά καλούμαστε να επιχειρήσουμε ένα απολογισμό για του τι πετύχαμε αυτόν τον χρόνο.

Μμμμμμμμμμμ…. Δύσκολο για φέτος…. Κοιτάζω τους περυσινούς και προπέρσινους «απολογισμούς» και δεν βλέπω κάτι να άλλαξε, τουλάχιστον προς το καλύτερο. Αναφέρομαι στην ΒΑ Χαλκιδική βέβαια, και στον μικρόκοσμο του δήμου μας. Η αλήθεια είναι πως δεν καταφέραμε και πολλά σαν κοινωνία… Το μόνο θετικό ήταν η αποκάλυψη της ανικανότητας της μη εκλεγμένης δημοτικής αρχής και η περαιτέρω συρρίκνωση του λεγόμενου «αντιμεταλλευτικού κινήματος».

Έχουμε ακόμα προβλήματα συνεννόησης, επικρατεί ακόμα διχόνοια, είμαστε χωρισμένοι σε στρατόπεδα, οι θέσεις εργασίας και η επένδυση στα μεταλλεία κινδυνεύουν, οι εργαζόμενοι βάλλονται πανταχόθεν, η δημοτική αρχή αδιαφορεί γενικώς και παίζει το πολιτικό της παιχνίδι, οι βουλευτές της περιοχής το ίδιο, και η πολιτική διελκυστίνδα στις πλάτες των μεταλλείων και των εργαζομένων συνεχίζεται.

Τι να ελπίζει κανείς για τη νέα χρονιά;

Από τη μία οι νεράιδες με τα μαγικά ραβδιά έφυγαν ανεπιστρεπτί μαζί με την παιδική μας αθωότητα, οπότε μην περιμένετε θαύματα, αλλά από την άλλη δεν πρέπει να χάνουμε την ελπίδα να επανέλθει η ομαλότητα που τόσο βίαια εκδιώχθηκε από τον τόπο μας.

Αν πρέπει να κάνουμε ευχές για το νέο έτος ως είθισται, εσείς τι θα ευχόσασταν; Εμείς θα ευχόμασταν:

Είθε να κλείσει μια για πάντα η υπόθεση με τα μεταλλεία και να προχωρήσει η επένδυση.

Είθε να δούμε ΟΛΟΙ το δρόμο για την αειφορική ανάπτυξη του τόπου

Είθε να εκλείψουν επιτέλους οι ψυχοφθόρες αντιπαλότητες μεταξύ συντοπιτών

Ειλικρινά, δεν θα ήθελα τίποτα παραπάνω για τον ταλαιπωρημένο τόπο μας…

Καλή χρονιά ! Και σε προσωπικό επίπεδο υγεία και ψυχική δύναμη! Και όλα τα άλλα θα ακολουθήσουν…

 

ΤΑ ΈΘΙΜΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Πως έφτιαχναν τη βασιλόπιτα οι πλούσιες Πολυγυρινές και άλλα έθιμα της Χαλκιδικής

Όπως η Παραμονή των Χριστουγέννων, έτσι και η Παραμονή του αγίου Βασιλείου είναι σημαντική μέρα και στη Χαλκιδική τα έθιμα ήταν πολλά και διατηρούνται μέχρι και σήμερα σε πολλές περιοχές.

Μέρες πριν την Πρωτοχρονιά, οι νέοι του Πολύγυρου οργανώνονταν σε παρέες, αποφάσιζαν ποιος θα ήταν ο αρχηγός τους, που θα παρίστανε και τον Aι – Βασίλη, και έκαναν το πρόγραμμα των επισκέψεών τους. Σαν έφτανε η μεγάλη μέρα, προτού ξημερώσει, ντύνονταν με τσομπάνικες κάπες, έβαζαν στο κεφάλι άσπρες τρίχες, για να φαίνονται χιονισμένοι, έπαιρναν τη «γκλιρίκας» στο χέρι και έτσι μεταμφιεσμένοι σε ποιμένες ξεκινούσαν για το «καλαντάρισμα».

Λίγο πριν η αυγή προβάλλει, άρχιζαν να ακούγονται τα κουδουνίσματα των καλανδιστών που ξεσήκωναν τον κόσμο. Αυτοί πάλι σταματούσαν στο κάθε σπίτι. O Αι – Βασίλης της παρέας χτυπούσε την πόρτα με τη «γκλιρίκα» και όλοι μαζί τραγουδούσαν: Σήκω, κυρά μου, κι άνοιξε/ την πόρτα την καρένια κ.λ.π. Η νοικοκυρά, χαρούμενη, άνοιγε την πόρτα και δεχόταν τους καλανδιστές. Ο Αι – Βασίλης της παρέας έμπαινε πρώτος, κρατώντας μια μεγάλη «ασπροβόλα» (άσπρη πέτρα) και δύο μικρότερες• έμπαιναν και οι υπόλοιποι, μα δεν κάθονταν, πριν ακούσουν τη νοικοκυρά να τους λέει: «Κάτσε να κλωσσήσεις, να κλωσσήσ’ κι η κλουσσαριά μ’!»

Τότε ο τσομπάνης Αι – Βασίλης άφηνε στη γωνιά του τζακιού τις άσπρες πέτρες κι όλοι κάθονταν τριγύρω σταυροπόδι, δέχονταν τα κεράσματα και εύχονταν «καλή χρονιά». Αφού έτρωγαν τα γλυκά και τις πίτες και έπιναν το κρασί, σηκώνονταν και έφευγαν για το επόμενο σπίτι.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς οι νοικοκυρές φτιάχνουν τη βασιλόπιτα. Τα υλικά, με τα οποία την έφτιαχναν, διαφέρουν από χωριό σε χωρίο. Τις πιο πολλές φορές ήταν ένα καλοζυμωμένο με ζάχαρη ψωμί (όπως και το χριστόψωμο). Άλλες πάλι νοικοκυρές έφτιαχναν τη βασιλόπιτα από την ίδια ζύμη που χρησιμοποιούσαν για τα κουλούρια.

Οι πλούσιες Πολυγυρινές για την πίτα τους χρησιμοποιούσαν: πέντε ποτήρια αλεύρι, τρία ζάχαρη και ένα βούτυρο (που έπρεπε να καλοχτυπηθούν), ένα ποτήρι χλιαρό γάλα, έξι αυγά (ολόκληρα), μισό κρασοπότηρο κονιάκ, το ζωμό και το ξύσμα από ένα πορτοκάλι και μισό λεμόνι και ένα κουταλάκι μπέικιν πάουντερ.

Στη Νικήτη συνήθως ήταν ριζόπιτα με πολλά αυγά και ζάχαρη, στο προς ζύμωση μίγμα. Στη Γαλάτιστα έκαναν τις τσιγκιρόπιτες: έβραζαν το τζιγέρι (του γουρουνιού), το έκοβαν μικρά κομματάκια και το έβραζαν με ρύζι• με αυτό το μίγμα ζύμωναν τις τσιγκιρόπιτες. «Τζγιρόπιτα» έκαναν και στα Πετροκέρασα, όπου πάνω τοποθετούσαν κυκλικά κουλουράκια και σ’ ένα από αυτά έβαζαν τον παρά.

Οπωσδήποτε σε κάθε πίτα έπρεπε να υπάρχει μέσα το «φλουρί». Σε πολλά μέρη, εκτός από το φλουρί, τοποθετούσαν στην πίτα και άλλα σύμβολα, ανάλογα με την επιθυμία που η οικογένεια ήθελε να εκπληρωθεί, όπως: μια ελιά, σπυρί σιταριού, κομμάτι κληματόβεργας, ομοίωμα αλετριού, μικρό στεφάνι (μαντρί) κ.λ.π. (μαντρί) Στις τσιγκιρόπιτες έβαζαν μέσα ένα σταυρό από κλαδάκια ελιάς, αντί για φλουρί.

Στην Κασσάνδρα στη βασιλόπιτα βάζουν ένα νόμισμα, ένα φύλλο πουρναριού και ένα άχυρο. Σ’ εκείνον που θα πέσει:

 • το νόμισμα, λένε πως αγαπά τα χρήματα
 • το φύλλο του πουρναριού, πως αγαπά τα αιγοπρόβατα
 • και το άχυρο, πως αγαπά τα βόδια και τη γεωργία κατ’ άλλους το άχυρο συμβολίζει την καλή σοδειά, η ελιά την ειρήνη, το φλουρί την ευτυχία.

Η Πρωτοχρονιά είναι ημέρα εξαιρετικά σημαντική για τον άνθρωπο του λαού, αφού ανανεώνει τις ελπίδες του για ένα νέο ξεκίνημα και για μια ζωή πιο ευτυχισμένη από πριν. Πιστεύοντας, λοιπόν, ότι η καλή αρχή φέρνει και καλό τέλος, προσπαθεί και επιδιώκει, ώστε όλα να αρχίσουν ευνοϊκά και ευοίωνα.

Η επίσκεψη στη βρύση για το πρώτο νερό του χρόνου, που αποδιώχνει τα κακά του προηγούμενου.

Στην Κασσάνδρα η νοικοκυρά σηκωνόταν πολύ πρωί, και χωρίς να μιλήσει σε κανέναν, έβγαινε στην αυλή, έπαιρνε μια πετρά και την τοποθετούσε στο τζάκι. Μετά πήγαινε στη βρύση, για να πάρει το «αμίλητο νερό». Στη βρύση έριχνε σιτάρι ή τυρί, ανάλογα με την ασχολία της οικογένειας, και ευχόταν (μυστικώς προφανώς): «όπως τρέχει το νερό, να τρέχει κι του μπιρικέτ’!». Κατόπιν πήγαινε στο σπίτι, χωρίς καθ’ οδόν να μιλήσει, έλεγε «χρόνια πολλά» στους σπιτικούς και έχυνε το νερό στις τέσσερις γωνιές του σπιτιού, «για να τρέχουν όλη τη χρονιά τα καλούδια σαν το νερό»!

Στη Γαλάτιστα πάλι οι νοικοκυρές πήγαιναν στη βρύση, τη σταύρωναν με όποια σοδειά είχαν και εύχονταν: «όπους τρέχει του νιρό σ’, βρυσούδα μ’, έτσι να τρέχει κι του βιός μ’!».

 • Για το καλό της χρονιάς βάζανε ένα κλωναράκι ελιάς στο εικονοστάσι• κατ’ αυτό τον τρόπο η γονιμοποιός δύναμη του αειθαλούς δένδρου στεριωνόταν και μέσα στο σπίτι.
 • Σε παραλιακά χωριά σκόρπιζαν, το πρωί της Πρωτοχρονιάς, άμμο στο σπίτι, για να απλωθεί ο πλούτος, όπως η άμμος της θάλασσας.
 • Θυμίαζαν τα γεωργικά εργαλεία και περιποιούνταν τα κατοικίδια ζώα, για να είναι παραγωγικά όλο το χρόνο. Στο Πολύχρονο μάλιστα, όταν το πρωί πήγαιναν τα βόδια για πότισμα, έβαζαν στα κέρατά τους μια κουλούρα. Εκείνη που θα έπεφτε κάτω, κοβόταν και μοιραζόταν στα βόδια.
 • Όλη η οικογένεια απαραίτητα θα φορέσει σήμερα κάτι καινούργιο, για το καλό του χρόνου: «δεν γίνεται να αλλάζει το έτος και να μην αλλάζεις ρούχο» και να γιορτάζεις μόνο με τα παλιά.

 

[ΠΗΓΗ: www.halkidikinews.gr, από το βιβλίο του Ιωακείμ Κρικελίκου “Το Δωδεκαήμερο στη Χαλκιδική”]

ΡΑΛΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΥΣΟΣ

Σε υψηλά μηνός ενισχύθηκε χθες ο χρυσός, με το ράλι του πολύτιμου μετάλλου να συνεχίζεται επί ένατη διαδοχική συνεδρίαση. Η τιμή σποτ του χρυσού κατέγραφε κέρδη άνω της μισής ποσοστιαίας μονάδας, στα 1.293,73 δολάρια ανά ουγκιά, έχοντας βρεθεί ενδοσυνεδριακά έως και τα 1.294,95 δολάρια, στα υψηλότερα επίπεδα από τις 29 Νοεμβρίου. Η αποδυνάμωση του δολαρίου συνέβαλε σε άνοδο του χρυσού πάνω από 5% από τα χαμηλά πενταμήνου -στα 1.235,92 δολάρια- που είχε αγγίξει στα μέσα Δεκεμβρίου. Άνοδος χθες και για το ασήμι, στα 16,80 δολάρια (+0,7%), ενώ το παλλάδιο παρέμενε σχεδόν σταθερό, έχοντας αγγίξει στην προηγούμενη συνεδρίαση τα υψηλότερα επίπεδα από τον Φεβρουάριο του 2001, στα 1.069,50 δολάρια. Κέρδη 0,9% για την πλατίνα, στα 925 δολάρια.

 

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 29/12/2017]

TO ΕΡΓΟ MINLAND: ΟΙ ΟΡΥΚΤΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ (ΟΠΥ) ΣΤΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Οι κύριοι στόχοι του έργου Minland είναι: η δημιουργία βάσης δεδομένων με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές, η παροχή οδηγιών για την σύνδεση των πολιτικών χρήσεων γης με τις μεταλλευτικές πολιτικές, και η υλοποίηση και ανάλυση πιλοτικών εφαρμογών έρευνας και εξόρυξης.

Ο ανταγωνισμός στις χρήσεις γης είναι ένα από τα κύρια προβλήματα/προκλήσεις της εξορυκτικής βιομηχανίας. Το έργο MINLAND, που εγκρίθηκε πρόσφατα από την Ε.Ε, έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις αυτές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για τις Πρώτες Ύλες, έχει αναγνωρίσει τη σημασία της διασφάλισης του εφοδιασμού σε μεταλλικές και άλλες ορυκτές πρώτες ύλες για την κάλυψη των αναγκών της Ευρώπης.

Οι ορυκτές πρώτες ύλες είναι σημαντικές για την ανάπτυξη της νέας πράσινης τεχνολογίας, μπαταριών για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, την ανάπτυξη των πόλεων και την πρόσβαση σε μέταλλα για τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Είναι επομένως ύψιστης σημασίας η εξασφάλιση της πρόσβασης στη γη για έρευνα και εξόρυξη ορυκτών και πετρωμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας.

Οι κύριοι στόχοι του έργου Minland είναι: η δημιουργία βάσης δεδομένων με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές, η παροχή οδηγιών για την σύνδεση των πολιτικών χρήσεων γης με τις μεταλλευτικές πολιτικές, και η υλοποίηση και ανάλυση πιλοτικών εφαρμογών έρευνας και εξόρυξης, σε σχέση με τις εφαρμοζόμενες μεταλλευτικές πολιτικές και πολιτικές χρήσεων γης.

Σκοπός, μέσω της παρουσίασης παραδειγμάτων καλής πρακτικής, να γίνει αποτελεσματικότερη και βιώσιμη η διαδικασία αδειοδότησης και η ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών μεταξύ των εμπλεκομένων.

Το έργο συντονίζεται από το Γεωλογικό Ινστιτούτο της Σουηδίας και συμμετέχουν εταίροι από όλη την Ευρώπη. Στηρίζεται επίσης από μία ευρεία ομάδα εμπλεκομένων/stakeholders όπως, τοπικές και περιφερειακές αρχές αρμόδιες για τον χωροταξικό σχεδιασμό, το σύνδεσμο των Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων της Ευρώπης (Euromines), Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (World Wildlife Fund), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αδρανών (UEPG) κ.α. Από την Ελλάδα συμμετέχουν το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών (ΙΓΜΕ) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα πλαίσιο της Ε.Ε για την Έρευνα και την Καινοτομία Horizon2020 με ημερομηνία έναρξης την 1η Δεκεμβρίου 2017 και διάρκεια υλοποίησης 2έτη. Η εναρκτήρια συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Ουψάλα της Σουηδίας στις 11-12 Ιανουαρίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο : Geological Survey of Sweden (SGU): Mr. Ronald ARVIDSSON, Project Coordinator Email: ronald.arvidsson@sgu.se

EuroGeoSurveys: Web: http://www.eurogeosurveys.org/ Email: Mrs. Nancy SAVALL: nancy.savall@eurogeosurveys.org Mrs. Jelena VIDOVIC: jelena.vidovic@eurogeosurveys.org

Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) Email: K. Hatzilazaridou: kikihatz@igme.gr

 

Η ΑΛΑ ΚΑΡΤ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ξαφνικά επανήλθε στο προσκήνιο η υπόθεση της ΣΕΚΑΠ. Η ιστορία είναι γνωστή. Ενα προ δεκαετίας πρόστιμο για λαθρεμπόριο τσιγάρων ύψους 38 εκατομμυρίων ευρώ έγινε, σύμφωνα με δικαστική απόφαση, απαιτητό από το Δημόσιο. Η σημερινή ιδιοκτησία ισχυρίζεται πως δεν είχε γνώση όταν αγόρασε την επιχείρηση και απειλεί να βάλει λουκέτο.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ είχε επιχειρήσει να σβήσει το πρόστιμο πέρσι την άνοιξη με τροπολογία, μόνο που η νυχτερινή διάταξη δεν προέβλεπε αναδρομική ισχύ. Τώρα, το Μαξίμου εμφανίζεται και πάλι έτοιμο να λύσει το πρόβλημα ώστε να μην κλείσει η επιχείρηση. Υπάρχει κάτι μεμπτό Μπορούν να γίνουν όλα με νόμιμο τρόπο Κι αν γίνουν όλα νόμιμα θα είναι και ηθικά;

ΥΠΑΡΧΟΥΝ πολλά ερωτήματα που δεν έχει απαντήσει το Μαξίμου γύρω από την υπόθεση. Αν δεν ήταν ιδιοκτήτης της ΣΕΚΑΠ ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος στηρίζει την κυβέρνηση τόσο με τις επενδύσεις του όσο και με τα μέσα ενημέρωσης τα οποία διαθέτει, θα είχε δείξει το Μαξίμου την ίδια ευαισθησία Γιατί το Μαξίμου δεν ήταν ή δεν είναι το ίδιο ευαίσθητο σε αντίστοιχες περιπτώσεις επενδυτών, οι οποίοι όμως δεν είναι φιλικοί προς την κυβέρνηση Αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση και μια άλλη κυβέρνηση κατέθετε στα κρυφά τροπολογία για διαγραφή προστίμου ύψους 38 εκατομμυρίων ευρώ, τι θα ελεγε Μήπως θα κατήγγελλε διαπλοκή και ευνοϊκή μεταχείριση προς λαθρέμπορους Και τι γίνεται με εκείνο το βαπόρι με τα λαθραία τσιγάρα που πιάστηκε πριν από μήνες στην Κρήτη;

ΚΑΙ, ΑΛΗΘΕΙΑ, σε ποιο υπόγειο του Μαξίμου έχει κρυφτεί ο σύμβουλος του πρωθυπουργού Νίκος Καρανίκας Αυτός δεν έλεγε να πάνε «στα τσακίδια» οι επενδυτές των μεταλλείων της Χαλκιδικής, γιατί «εκβιάζουν με λουκέτο στην επιχείρηση»; Και γιατί ακόμα προσπαθούν να βάλουν λουκέτο στο Mega; Και γιατί πέρασαν τρία χρόνια στον «πάγο» οι επενδυτές του Ελληνικού; Το Μαξίμου ανακάλυψε δάσος και σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα στα τσιμέντα του παλαιού αεροδρομίου, μόνο και μόνο για να μην προχωρήσει το μεγαλύτερο επενδυτικό πρότζεκτ στην ιστορία της χώρας. Ενώ είναι βέβαιο πως αν δεν έθετε η τρόικα «κόκκινη γραμμή» το έργο δεν θα προχωρούσε ποτέ.

ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ να βγει από το κώμα η πραγματική οικονομία πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία. Ας αφήσουν το νόμος είναι το δίκιο του εργάτη ή το νόμος είναι το δίκιο του κολλητού επιχειρηματία ανάλογα με την περίσταση. Ας διαγραφεί το πρόστιμο της ΣΕΚΑΠ και ας σωθεί η επιχείρηση. Αλλά ας σταματήσει και το Μαξίμου να βάζει εμπόδια στις επενδύσεις και να υπερφορολογεί κάθε ιδιωτική πρωτοβουλία.

 

[ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, του Γιάννη Τσαπρούνη, 29/12/2017]

ΚΕΡΔΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟ, ΣΕ ΥΨΗΛΑ ΜΗΝΟΣ

Ανοδικά κινήθηκε και χθες ο χρυσός, παραμένοντας σε θετικό έδαφος επί όγδοη διαδοχική συνεδρίαση, ενώ το παλλάδιο άγγιξε νέο υψηλό 17 ετών. Η τιμή σποτ του πολύτιμου μετάλλου σημείωνε άνοδο 0,2%, στα 1.285,66 δολάρια ανά ουγκιά, έχοντας αγγίξει ενδοσυνεδριακά υψηλά μηνός, στα 1.286,36 δολάρια. Τις δύο τελευταίες εβδομάδες ο χρυσός ενισχύθηκε πάνω από 3%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη 10%, οδεύοντας προς τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από το 2010.

Κέρδη πάνω από 1% για το παλλάδιο, αγγίζοντας τα 1.069,50 δολάρια, στα υψηλότερα επίπεδα από τον Φεβρουάριο του 2001. Το παλλάδιο σημειώνει τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των πολύτιμων μετάλλων, με κέρδη πάνω από 50% στη διάρκεια του 2017. Μικρή άνοδος και για το ασήμι, στα 16,65 δολάρια.

 

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 28/12/2017]

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ: ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΦΟΒΟ

An airplane takeoff at Lake Pamvotis in Ioannina, Northern Greece.

Η κινδυνολαγνεία για την αξιοποίηση των πιθανών αποθεμάτων υδρογονανθράκων συνεχίζεται. Μετά τα Ιόνια νησιά σειρά έχουν τα Ιωάννινα. (Ωστόσο μία απορία πρέπει να εκφρασθεί ειδικά για τα Ιόνια νησιά: Από τί κινδυνεύουν πραγματικά τα Ιόνια νησιά και γενικότερα οι τουριστικές περιοχές; Λίγους μήνες μετά την κινδυνολογία που εκφράσθηκε για τους υδρογονάνθρακες στα Ιόνια νησιά ξέσπασαν πολλές πυρκαγιές. Ας κοιτάξουν λοιπόν στα Ιόνια νησιά πως θα προστατευθούν τα δάση τους από τις πυρκαγιές και ας αφήσουν ήσυχους τους υδρογονάνθρακες).

Ως παλαιός Γιαννιώτης, γέννημα-θρέμμα των Ιωαννίνων, το θέμα με αφορά άμεσα. Καθώς η περιοχή πραγματικά με πονά. Και γι’ αυτό το λόγο θα εκφράσω τις απόψεις μου ξεκάθαρα.

Μία ειδική κατηγορία κινδυνολαγνείας λοιπόν είναι αυτή που υποστηρίζει πως αν αξιοποιηθούν οι ελληνικοί ορυκτοί πόροι θα πληγεί το περιβάλλον (και ο τουρισμός). Με αυτή την κινδυνολαγνεία θα ασχοληθώ σήμερα.

Το περιβαλλοντικό πρόβλημα της Ελλάδας είναι άμεσα συνυφασμένο με την άναρχη δόμηση, με τους εμπρησμούς και καταπατήσεις δασών, με το ξεφύτρωμα μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, γηπέδων γκολφ, και πισίνων. Ας ξεκινήσω με τις καταπατήσεις περιοχών οι οποίες έχουν γίνει στην Ελλάδα ελέω τουριστικής «ανάπτυξης». Ένα σχετικό παράδειγμα μπορούμε να δούμε εδώ: 130 χιλιάδες στρέμματα δάσους έχουν καταπατηθεί, 18 χιλιάδες αυθαίρετα έχουν κτισθεί, και 28 χιλιάδες πολεοδομικές παρανομίες έχουν βεβαιωθεί σε μία μόνο τουριστική περιοχή της Ελλάδας. Αλλά και σε άλλες περιοχές τα ίδια συνέβησαν. Η φράση που πραγματικά πονάει είναι πως σήμερα, στα ελληνικά δάση υπάρχουν περίπου 150 χιλιάδες αυθαίρετα. Κατά τα άλλα σύμφωνα με τις θεωρίες συνομωσίας δεν πρέπει να αξιοποιήσουμε τους ορυκτούς πόρους γιατί μπορεί να καταστραφούν τα δάση μας. Ε, λοιπόν αυτή η καραμέλα πρέπει να τελειώσει. Δεν πουλάει πια: Τα δάση μας δεν κινδυνεύουν από τις εξορύξεις: κινδυνεύουν από την άναρχη και αυθαίρετη δόμηση που ορισμένες φορές μπορεί και να συνδέεται με ξενοδοχειακές μονάδες, βίλες και πισίνεςΣτο κάτω της γραφής, μετά το πέρας των εξορύξεων τα δέντρα ξαναφυτεύονται. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο όταν τα δάση καούν, καταπατηθούν και χτισθούν βίλες και ξενοδοχεία: άπαξ και “φυτρώσουν” οι βίλες και τα ξενοδοχεία μέσα στα δάση, τότε τα δάση αποψιλώνονται ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ. Κάποιο άλλο παράδειγμα ήπιας «ανάπτυξης» αποτελεί η μόλυνση της θάλασσας από βοθρολύματα τουριστικών περιοχών. Ας δοθούν όμως δύο ακόμη παραδείγματα. Η εκμετάλλευση πετρελαίου στη Θάσο ξεκίνησε το 1981. Δηλαδή πραγματοποιείται εδώ και 36 χρόνια. Τα τελευταία 36 χρόνια δεν έχει γίνει ποτέ περιβαλλοντικό ατύχημα οποιασδήποτε μορφής. Ποτέ! Καθώς ακολουθούνται ορθές πρακτικές κατά τη διάρκεια των εργασιών με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Όσο αφορά τον τουρισμό της Θάσου; Τα τελευταία χρόνια η τουριστική κίνηση διαρκώς αυξάνει. Η παρουσία των θαλάσσιων πετρελαιοπηγών δεν εμποδίζει λοιπόν τους τουρίστες να απολαύσουν τις ομορφιές του νησιού. Αντίθετα, από τί πραγματικά κινδυνεύει το περιβάλλον της Θάσου; Από τις πυρκαγιές: το 1985 κάηκαν 90 χιλιάδες στρέμματα, το 1989 κάηκαν 70 χιλιάδες στρέμματα και 7 χιλιάδες στρέμματα το 2013. Το ίδιο συμβαίνει και στο νησί της Μήλου όπου υπάρχουν αρκετά ορυχεία, αλλά αυτό δεν εμποδίζει τους Έλληνες να έχουν τη Μήλο στην πρώτη δεκάδα των περιοχών που προτιμούν για τις διακοπές τους εδώ και αρκετά χρόνια.

Το γεγονός ότι στον 21ο αιώνα η χώρα μας ίσως να μετατραπεί σε χώρα παραγωγής υδρογονανθράκων δημιουργεί ίσως μία ψυχολογική πίεση στην οποία όλοι μας θα πρέπει να συνηθίσουμε. Είναι στη φύση του ανθρώπου άλλωστε να φοβάται το «νέο». Να φοβάται τις αλλαγές. Να αντιστέκεται σε καθετί καινούριο. Γι’ αυτό άλλωστε υπάρχουν θεωρίες σχετικές με την Αντίσταση στις Αλλαγές (Resistance to Change) αλλά και τη Διαχείριση των Αλλαγών (Change Management) οι οποίες συνδέονται εμμέσως με την Ανάλυση της Συμπεριφοράς (Behavioral Analysis).

Εφόσον βρεθούν αξιοποιήσιμα κοιτάσματα υδρογονανθράκων στη χώρα μας τότε η κοινωνία ολόκληρη θα αναγκαστεί να περάσει μέσα από τεράστιες αλλαγές, κυρίως αλλαγές στο αντι-παραγωγικό της μοντέλο. Ένα μοντέλο το οποίο στηρίζεται σε επιδοτήσεις και στην παροχή υπηρεσιών (ο τουρισμός είναι παροχή υπηρεσιών: όχι βιομηχανία). Μία ολόκληρη χώρα λοιπόν θα αποτελέσει ίσως ένα μοντέλο αντίστασης σε πιθανές αλλαγές οι οποίες ωστόσο αν δεν πραγματοποιηθούν τότε η χώρα μας ίσως θα βρεθεί σε τέλμα. Κάποιοι φοβούνται λοιπόν πως αν αξιοποιήσουμε τα πιθανά κοιτάσματα υδρογονανθράκων θα καταστραφεί η ομορφιά του τοπίου και το περιβάλλον. Έτσι έμμεσα υποτίθεται πως θα καταστραφεί και ο τουρισμός μας. Η αντίληψη του κινδύνου είναι μία εντελώς προσωπική υπόθεση του καθενός. Π.χ. στην Ελλάδα γνωρίζουμε πως το κάπνισμα σκοτώνει αλλά οι Έλληνες αδιαφορούν γι’ αυτό και καπνίζουν αρειμανίως. Όπως γνωρίζουμε πως τα τελευταία χρόνια έχουμε χάσει τόσους ανθρώπους από τροχαία δυστυχήματα λες και είχαμε πόλεμο: κι όμως συνεχίζουμε να οδηγούμε επιθετικά. Όπως επίσης όλοι γνωρίζουμε τη μάστιγα των πυρκαγιών στη χώρα μας η οποία αποτελεί πραγματικό κίνδυνο. Κι όμως οι πυρκαγιές αυτές συνεχίζουν να αποτελούν φρικτή πραγματικότητα.

Ως Ηπειρώτης λοιπόν θα έλεγα πως ορισμένοι, πριν ξεκινήσουν τις οποιεσδήποτε κινδυνολογίες, οφείλουν να γνωρίζουν τί ήταν αυτό που έκανε παλαιότερα τους Ηπειρώτες να είναι ”πρώτοι στα γρόσια και στα γράμματα”: Ήταν η τάση που είχαν οι Ηπειρώτες στο ελεύθερο εμπόριο και στο επιχειρείν. Από τους μαστοράδες της Κόνιτσας που χτίζαν σε μακρινούς τόπους πετρόχτιστα θαύματα, εώς τους εμπόρους που δραστηριοποιούνταν στη Μολδαβία, στη Ρωσία, στη Βλαχία, στην τότε Αυστροουγγαρία, στη Μαύρη Θάλασσα, στην Αίγυπτο και αλλού. Τέτοια παραδείγματα διαθέτει πάμπολλα ο Άπειρος Τόπος: οι Εθνικοί μας Ευεργέτες: Αβέρωφ-Τοσίτσας, ο Ριζάρης, ο Ζάππας, ο Αρσάκης, ο Καπλάνης, οι Ζωσιμάδες, ο Καστρισόγια, ο Σίνας, ο Ζωγράφος, ο Μαρούτσης, ο Δομπόλης, και πολλοί άλλοι, γνωστοί και άγνωστοι οι οποίοι ήταν κυρίως επιχειρηματίες.

Με όλο το σεβασμό, κάποιοι οφείλουν να αναρωτηθούν αν θα είχαν πράξει το ίδιο οι προαναφερθέντες Ηπειρώτες εάν υπέκυπταν σε αποστειρωμένες, παλαιολιθικές ψευδο-κινδυνολαγνείες οι οποίες κρατούν τη χώρα δέσμια παρωχημένων αντιλήψεων και οι οποίες ουσιαστικά καμία σχέση δεν έχουν με τα ιδεώδη από τα οποία εμπνεύσθηκαν οι Ηπειρώτες συνιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας.

[ΦΩτό: IMRE CIKAJLO VIA GETTY IMAGES]

Με όλο το σεβασμό, ορισμένοι οφείλουν να κατανοήσουν πως οι Ηπειρώτες εδώ και 150 χρόνια περίπου, είχαν αποδειχθεί ανοιχτόμυαλοι και διορατικοί καθώς είχαν κατανοήσει τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης, της ανοιχτής κοινωνίας, του ελεύθερου εμπορίου και του επιχειρείν.

Όλα τα παραπάνω δεν σημαίνουν πως δεν θα πρέπει όντως να μελετηθούν σε βάθος οι τυχόν επιπτώσεις της εξόρυξης υδρογονανθράκων στα Ιωάννινα, αλλά… αλλά (ένα μεγάλο ΑΛΛΑ): αυτό δεν σημαίνει πως θα πρέπει να αφήσουμε την κινδυνολαγνεία να επιβληθεί στην κοινωνία της Ηπείρου. Κατανοητές οι ανησυχίες καθώς πρόκειται για νέες καταστάσεις (= Resistance to Change), πρέπει και οφείλουν να υπάρχουν, αλλά με μέτρο και μακριά από την κινδυνολαγνεία. Όσον αφορά τους φόβους; «Αν μπορείς κοίταξε τον φόβο κατάματα και ο φόβος θα φοβηθεί και θα φύγει» (Καζαντζάκης).

Καλώς να έλθουν λοιπόν οι οποιεσδήποτε εξορύξεις υδρογοναθράκων και στα Ιωάννινα χωρίς φόβο, αλλά με γνώση. Αρκετά έχει περάσει η χώρα μας.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.huffingtonpost.gr, του Δρ. Σωτήρη Ν. Καμενόπουλου, 22/12/2017]

[ΦΩτό: IMRE CIKAJLO VIA GETTY IMAGES]

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΚΜ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (α.α. 43/2017) που ισχύει από Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017:

Σταδιακή επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 το απόγευμα και από τα βορειοδυτικά με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τις πυκνές χιονοπτώσεις κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά. Πιο αναλυτικά θα επηρεαστούν:

Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017:

Το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος και σταδιακά η Δυτική Στερεά, ενώ αργά τη νύχτα πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς, με υψόμετρο πάνω από 1.200 μέτρα.

Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017:

α. Το Ιόνιο, η Ήπειρος, η Δυτική Στερεά και βαθμιαία από το μεσημέρι η Πελοπόννησος, η Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη και πιθανόν πρόσκαιρα τα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου.

β. Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς (με υψόμετρο περίπου πάνω από 800 μέτρα), πιθανόν της Δυτικής Μακεδονίας (με υψόμετρο πάνω από 900 μέτρα) και της Βόρειας Πελοποννήσου (με υψόμετρο πάνω από 1.200 μέτρα).

Την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017

α. Μέχρι το πρωί η Ανατολική Μακεδονία και μέχρι το βράδυ η Κρήτη, οι Κυκλάδες, η Θράκη, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Κατά διαστήματα πιθανόν το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος η Δυτική Στερεά και η Δυτική και Νότια Πελοπόννησος.

Β. Οι χιονοπτώσεις, έστω και εξασθενημένες, θα συνεχιστούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά σε υψόμετρο περίπου πάνω από 800 μέτρα.

Παρακαλούνται οι πολίτες όπως λάβουν υπόψη τους το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού για τον ασφαλή σχεδιασμό των μετακινήσεων και των δραστηριοτήτων τους. Παράλληλα, η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα καλούνται οι πολίτες:

 • Να βεβαιωθούν ότι οι υδρορροές και τα φρεάτια έξω από το σπίτι τους δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
 • Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο ή τη ραγδαία βροχόπτωση και ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές.
 • Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ, καθώς και να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
 • Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων.
 • Αν πρόκειται να μετακινηθούν, να ενημερωθούν για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου, ειδικά για θέματα παγετού και χιονοκάλυψης.
 • Να φροντίζουν να διαθέτουν πάντα αντιολισθητικές αλυσίδες για τα αυτοκίνητα τους.
 • Να αποφεύγουν να ρίχνουν νερά στις αυλές, στα πεζοδρόμια και στους δρόμους, όταν υπάρχουν χαμηλές θερμοκρασίες παγετού.
 • Να αποφεύγουν να διασχίζουν πεζοί ή με αυτοκίνητο τις διασταυρώσεις δρόμων με χειμάρρους (Ιρλανδικές διαβάσεις).

[ΠΗΓΗ: http://aetoshal.blogspot.gr, 27/12/2017]

ΤΕΡΜΑ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Με τα λόγια να μην χτίζουμε ανώγια και κατώγια… στις επενδύσεις, ετοιμάζεται να απαντήσει η αγορά στην κυβέρνηση και στον πολιτικό κόσμο απαιτώντας ισχυρή πολιτική βούληση.

Πέρα από τα στοιχεία, τις εκθέσεις και τις έρευνες του ΣΕΒ, του ΙΟΒΕ και άλλων Οργανισμών και φορέων των παραγωγικών τάξεων για την πορεία στις επενδύσεις και τις προβλέψεις του 2018, γίνεται έντονα αισθητή πλέον η δυσφορία των επιχειρήσεων καθώς το πολιτικό παιχνίδι συνεχίζεται με αυθαιρεσίες σε τομείς της οικονομίας, όπως οι επενδύσεις, οι εξαγωγές και οι επιχειρηματικές δράσεις.

Και μιλώντας για αυθαιρεσίες οι επιχειρηματίες αυτοί (ιδιαίτερα από γεωγραφικά διαμερίσματα της Βορείου Ελλάδος και της Αττικής) εννοούν την “εκμετάλλευση”, από την κυβέρνηση, κάποιον στατιστικών στοιχείων με κάποια κινητικότητα σε επενδύσεις (έτσι ακριβώς λένε) ως “δείκτες” δήθεν ανάπτυξης ή αναπτυξιακής προοπτικής της οικονομίας.

Αντίθετα, (προσθέτουν οι ίδιες επιχειρηματικές ομάδες) είναι ηλίου φαεινότερο… ότι οι μόνες επενδύσεις ουσίας που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2017 είναι λίγο ως πολύ εκείνες που επιβάλλονται για εκσυγχρονισμό μηχανημάτων που πολλές φορές συνδέεται και με συρρίκνωση της παραγωγής.

Άλλες επενδύσεις, από εκείνες που πραγματικά εντάχθηκαν σε επιχειρησιακά προγράμματα του 2017 ή πρόκειται να ενταχθούν σε άλλα προγράμματα του 2018, αφορούν απλή συμπλήρωση μηχανημάτων ή χώρων αποθήκευσης και συσκευασίας που εντάσσονται σε φυσιολογικές και τρέχουσες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Το 80-90% των επενδύσεων που ολοκληρώθηκαν το 2017 και θα συμπληρωθούν και το 2018 συνδέονται και με υποχρεώσεις επιχειρήσεων προς τους αναπτυξιακούς νόμους που εντάχθηκαν μετά το 2005.

Σε καμία περίπτωση πάντως δεν συνδέονται με αλλαγή στο κλίμα της οικονομίας, με κίνητρο την δήθεν αναπτυξιακή πορεία στην χώρα ή την βεβαιότητα πως η οικονομία επιστρέφει στην κανονικότητα μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Πρόθεση των επιχειρηματικών αυτών ομάδων είναι να προκαλέσουν “διάλογο ειλικρίνειας” (έτσι τον αποκαλούν) με την κυβέρνηση και τον πολιτικό κόσμο (προφανώς μέσα από περιφερειακές και (κυρίως) κλαδικές Οργανώσεις που ανήκουν) ,στο πλαίσιο του οποίου, προβάλλοντας τις ενστάσεις τους για πολιτικοποίηση ακόμη και των λιγοστών επενδυτικών κινήσεων θα υποστηρίξουν και τα εξής:

 • Όσο το πρόβλημα της οικονομίας παραμένει βαθιά πολιτικό και η οικονομία γίνεται μπαλάκι πινγκ-πονγκ στις πολιτικές αντιπαραθέσεις (μέσα στις προεκλογικές προετοιμασίες) ουδείς θα ρισκάρει κεφάλαια περισσότερα από εκείνα που επιτρέπει η σημερινή ,απαράδεκτη βεβαίως, τραπεζική και άλλη ρευστότητα.
 • Όσο το κράτος αφήνει ως τελευταίο κεφάλαιο προβληματισμού και παρεμβάσεων το επιχειρείν με συνέπεια την εμφανέστατη υποχώρηση  της νέας επιχειρηματικότητας η παλαιά επιχειρηματικότητα θα παραμείνει σε σκεπτικισμό και σοβαρές επιφυλάξεις.
 • Όσο δεν διαμορφώνεται ένα συναινετικό πολιτικό περιβάλλον περιφρούρησης της οικονομίας από την παρεμβατική κρατική πολιτική με στόχο την διασφάλιση πόρων για να μην γίνουν δημοσιονομικές περικοπές η αποεπένδυση και η αποβιομηχάνιση της χώρας θα μας απασχολεί τουλάχιστον μέχρι το 2030.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr, του Γιώργου Κράλογλου, 26/12/2017]